X

HSB brf Berghem prisas för sina hållbara initiativ

15 april 2021 HSB Norrs nya hållbarhetspris, Den hållbara idén, går i år till bostadsrättsföreningen Berghem i Umeå. Föreningen tilldelas priset för sitt mod och satsning på att anpassa sina bostäder för ett framtida klimat.

Det är första gången priset delas ut och syftet är att uppmuntra bostadsrättsföreningar med idéer eller pågående insatser som på ett eller flera sätt syftar till att bidra till mer hållbara bostäder. Årets vinnare av Den hållbara idén är bostadsrättsföreningen Berghem.  

- Det känns fantastiskt roligt att få bli uppmärksammad med ett hållbarhetspris. Vi har verkligen satsat på att försöka få en bättre och hållbar boendemiljö och är väldigt nöjda över resultatet. Det har varit ett stort beslut att ta då det är den största investeringen vi gjort i föreningens historia, berättar Anders Stenlund, ordförande, HSB brf Berghem.

- Jag känner mig väldigt stolt, både över det minskade klimatavtrycket genom minskad energiförbrukning i och med FTX systemet och värmeventilationsväxlarna. Men även för att vi har kunnat bevara kulturmiljön med de här snygga fasaderna i funkisstil. Det är också roligt att få vara med och sprida ny teknik, säger Ulf Figaro, vice ordförande, HSB brf Berghem.

Kriterierna för priset är att idén eller insatsen ska uppfylla ett eller flera av målen i Agenda 2030 och skapa hållbar samhällsnytta på lång sikt. För att vinna krävs det också att idén är applicerbar på fler bostadsrättsföreningar, detta för att uppmuntra fler bostadsrättsföreningar att jobba med hållbarhetsfrågor. En jury bestående av representanter från HSB har utsett vinnaren. 

– Precis som vår organisation, som bygger på en hållbar idé i grunden, vill vi med det här priset uppmuntra till fler idéer. Vi vill samla in och sprida goda, hållbara idéer som går att genomföra i bostadsrättsföreningar och priset ska även bidra till att de genomförs. Det har varit ett stort engagemang bland deltagande bostadsrättsföreningar och nomineringarna har varit kopplade både till den sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarheten. Det visar att hållbarhetsfrågorna står högt på deras dagordning, säger Nea Goldkuhl, Hållbarhetsansvarig på HSB Norr och en av jurymedlemmarna som utsett årets pristagare. 

HSB brf Berghem tilldelas vinsten på 25 000 kronor för sitt mod att skapa bostäder för framtiden.
I samband med nödvändigt fastighetsunderhåll tar styrelsen möjligheten och utvecklar en snart 60 år gammal fastighet. Föreningen anpassar fastigheten för ett föränderligt framtida klimat och slungar den 50 år in i framtiden. Med de genomförda fasad- och ventilationsåtgärderna bidrar HSB brf Berghem till minskad klimatpåverkan, en bättre boendemiljö, väsentlig energieffektivisering och spridning av ny teknik.

Stort grattis HSB brf Berghem!

Om föreningens hållbara initiativ

Föreningens gamla tegelfasad från 60-talet hade drabbats av allt fler frostsprängningar till flöjd av ett fuktigare klimat och snabbare temperaturväxlingar i och med klimatförändringarna i norra Sverige.

I samband med det stundande underhållet landade föreningen i en helhetslösning där de gamla fasaderna ersattes med en putsad, luftad fasad som medför att fasaden kan andas på ett bra sätt. Projektet omfattade även installation av nya ventilationskanaler innanför den nya fasaden och genom detta fick husen en ventilation och inomhusmiljö motsvarande samma kvalité som nybyggda hus. Samtidigt har man tilläggsisolerat den nya fasaden vilket gör att man sparar energi genom minskade värmeförluster. Utöver detta har uppvärmningsbehovet minskat rejält eftersom det nya ventilationssystemet återvinner varmluften från bostäderna till skillnad mot tidigare då varmluften blåstes rakt ut i det fria.

Genom dessa åtgärder minskar energiförbrukningen med mer än 50% samtidigt som inomhusklimatet blivit bättre och klimatavtrycket mindre. Resurserna som frigjorts i och med energibesparingen har även möjliggjort ytterligare satsningar på social hållbarhet som utemiljön och en ny fritidslokal till föreningen. Föreningen har även tagit hänsyn till kulturbevarande värden och behållit fastighetens ursprungliga funkis-gestaltning.

 

Fler hållbara idéer att inspireras av

 • Samäga lådcykel
 • Elibilsladdning och underlätta för medlemmarna att ta steget till en bil med minde klimatpåverkan.
 • Införande av IMD-mätning på el (Induviduell Mätning och Debitering).
 • Energikartläggning av fastighet för att identifiera energieffektiviseringsåtgärder.
 • Rörelsesensorer till belysning i gemensamma utrymmen för minskad energiförbrukning.
 • Entrédörrar med höga krav på hållbarhet, livslängd och säkerhet.
 • ”Husträffar” som syftar till att lära känna varandra både äldre och yngre, bryta ensamhet, dela erfarenheter och få en bättre gemenskap i föreningen.
 • Moderna armaturer och ljuskällor för energibesparing och en tryggare utomhusmiljö.
 • Fritidskommitté med social hållbarhet i fokus, som gör det möjligt för medlemmar att mötas, glädjas och ta aktiv del av gemenskapen i boendet utifrån vars och ens förutsättningar.
 • Att gemensamt äga cyklar, cykelkärra och sparkar för att minska användningen av fossila bränslen.
 • Årlig boendeträff på temat hållbarhet
 • Solenergi
 • Återvinning av spillvärme
 • Bygga om utrymme till bytesrum
 • Cykelparkering som underlättar cykling framför bilåkning

Om priset

Totalt fick HSB Norr in tolv nomineringar till årets pris. Juryn som utsåg pristagaren bestod av Nea Goldkuhl Hållbarhetsansvarig, Lena Silver teamchef Kund- och Medlemsservice, Lena Andersson teamchef Teknisk förvaltning Umeå, Albin Strömberg Projektledare, Anders Hedström VVD, Stina Ek temachef Fastighetsekonomi och Sofia Forssén marknadskoordinator, från HSB Norr.

Alla bostadsrättsföreningar inom HSB Norr har möjlighet att delta i tävlingen med flera bidrag och nu har vi öppnat för nya nomineringar till nästa års pris av Den Hållbara idén.


Stäng artikel