X

HSB Uppsalas föreningsstämma 2019

16 maj 2019 HSB Uppsalas föreningsstämma 2019 hölls den 13 maj på hotell Gillet i Uppsala.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning för HSB Uppsala samt resultat- och balansräkning för koncernen. Styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Lena Rönnberg omvaldes till styrelsens ordförande och Torsten Skatt omvaldes till styrelseledamot. Snezana Oscarsson valdes in som ny ledamot i styrelsen. Snezana Oscarsson är centrumchef på Skandiafastigheter i Uppsala och har mångårig erfarenhet av ledamotsuppdrag.

Valberedningens ledamot Agneta Gille omvaldes och utsågs till ordförande. Ledamöter Monica Östman och Sture Blomgren omvaldes.

Kvällen avslutades med middag.


Stäng artikel