X

HSB Landskronas stämma 2021

31 maj 2021 Torsdagen den 27 maj höll HSB Landskrona sin årliga föreningsstämma. Med anledning av rådande pandemi genomfördes den enbart via poströstning med förinspelade presentationer av årsredovisningen.

29 fullmäktige valde att poströsta och stämman beviljade HSB Landskronas styrelse och vd ansvarsfrihet samt fastställde årsredovisningen. Marita Larsson lämnade sitt uppdrag i styrelsen och Pernilla Bräck valdes in som ny ledamot.

HSB Landskronas styrelse består av:
Joakim Sander, ordförande (omval)
Marika Andersson (omval)
Håkan Andersson
Pernilla Bräck (ny)
Glenn Ekvall (omval)
Charlotte Jacobsson
Stefan Johansson (omval)

Här finns stämmoprotokollet
.


Stäng artikel