X

Varsam renovering i Lorensberg förtätar staden

08 oktober 2021 På Tegnérsgatan 12 i centrala Göteborg ligger en fastighet från 1939 som ingår i Göteborg stads bevarandeprogram. Här har fastighetsägaren HSB Göteborg tillsammans med byggnadsantikvarie Martin Lindholm genom varsam renovering skapat tre nya våningar som överensstämmer så väl med originalvåningarna att det svårt att skilja dem åt.

Byggnaden, belägen på en av de lugna gatorna i Lorensberg mellan Södra vägen och Skånegatan, bär flera tidstypiska senfunkisdetaljer som kopparklädda burspråk och fasad i bränt tegel. Eftersom huset ingår i Göteborgs stads bevarandeprogram har det varit centralt att dess kulturhistoriska värden bevaras och lyfts fram vid den omfattande renoveringen som påbörjades 2018 och färdigställdes tidigare i år.

Tillsammans med byggnadsantikvarie Martin Lindholm har HSB Göteborg sett till att husets ursprungliga senfunkisstil och fasad i tegel och koppar präglar även de påbyggda delarna av fasaden. De nya våningsplanen har fått tegel som är handslaget och bränt precis som det ursprungliga, noga utvalt hos en tillverkare i Finland.

– Det kan låta äventyrligt att göra en så omfattande renovering av ett hus med så stora arkitektoniska värden. Men faktum är att det blev väldigt bra, trots att det var en stor utmaning, säger byggnadsantikvarie Martin Lindholm.

De nya våningarna utgår från de ursprungliga ritningarna och materialvalen. Och för den som nu står på gatan utanför är det svårt, nästan omöjligt, att upptäcka gränsen mellan de ursprungliga våningarna och de nya. Inte heller inuti syns inte vad som är original, renoverat eller nybyggt.

Baksidans putsade fasad är enklare enligt 30-talets preferenser. Tillgänglighetsanpassningar har gjorts, vilket bland annat resulterat i en större hiss i glasschakt. Husets tvättstuga har flyttat ut i ett nytt servicehus med cykel- och soprum, vilket möjliggjort för ytterligare en lägenhet i fastigheten. Totalt 13 lägenheter har adderats till de tidigare och nu rymmer byggnaden 31 lägenheter i 1–3 rum och kök.

– Det finns ett stort kulturhistoriskt värde i att bevara och bygga på äldre material och inredningar. Dessutom går det att minska klimatavtryck och det innebär ofta en lägre kostnad, även om det kräver en del arbete att bibehålla de arkitektoniska värdena. Fastigheten på Tegnérsgatan 12 är ett gott exempel på hur förtätning kan ske parallellt med nybyggen för att skapa en vacker, trivsam och varierad blandstad, säger Kristian Isberg, affärsområdeschef bygg och fastighet på HSB Göteborg.


Stäng artikel