På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

2 juli 13.00-13.45 Ny turbulent marknad, samma gamla behov – hur får fler tak över huvudet?

08 maj 2018 Det senaste året har en glödhet bostadsmarknad svalnat. Samtidigt som grundproblemet kvarstår, vi har bostadsbrist i åtta av tio kommuner. Hur löser vi den ekvationen? Det debatterades under måndagens seminarium i Almedalen.

Ett hundratal seminariedeltagare hade samlats på Strandvägen 35 i Visby, där HSB håller sina seminarier under Almedalsveckan, för att höra paneldebatten mellan Janine Alm Ericson, ekonomiskpolitisk talesperson för Miljöpartiet, Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson för Centerpartiet, Göran Cars, professor samhällsplanering, Ingela Gabrielsson privatekonom Nordea, Joakim Henriksson, vd OBOS Sverige och Johan Erkenborn HSB Bostad.

Göran Cars inledde med en dyster syn på nuläget på bostadsmarknaden.

-        Det är riktigt jävligt, ett högtryck som blivit iskallt.

Han menade att akademikerna för länge sen insett åt vilket håll marknaden var på väg och att de var föga förvånade.

Jonas Erkenborn på HSB Bostad försvarade bostadsaktörerna.

-        Även vi insåg att det skulle komma någon form av sättning i marknaden. Framför allt har vi sett trenderna gällande kreditrestriktionerna, sa han.

Paneldeltagarna kunde enas om att de senaste årens stora byggboom har bidragit till att fler bostäder byggs, men det är har inte i tillräcklig utsträckning varit bostäder för alla. Ansträngningarna att bygga mer innovativt och i billigare lägen har inte varit tillräckliga.

-        Vi behöver nå en bredare målgrupp, som det är idag möter vi inte tillräckligt många. Men det kräver ett samspel med kommunerna där vi kan få tillgång till byggklar mark i bra lägen, sa Jonas Erkenborn.

Joakim Henriksson på OBOS menade att de har gjort sin hemläxa med att ta fram konstadseffektiva produkter.

-        Vi har gjort vårt bästa, nu är det upp till kommunerna. Högre markpriser och dubbla amorteringskrav sätter krokben för byggbranschen, menade han.

Han bollade över frågan till politikerna och efterfrågade en mer långsiktig bostadspolitik. Något även övriga paneldeltagare instämde i.

-        För att lösa bostadskrisen behövs ett samspel mellan tre aktörer, byggsidan, kommunerna som måste ha mer effektiva processer och släppa billig mark, samt att vi måste ha en sammanhållen bostadspolitik, konstaterade Göran Cars.

Det fanns en samsyn i att bosparandet är en viktig fråga för att ungdomar ska komma in på bostadsmarknaden och både Centerpartiet och Miljöpartiet ställde sig positiva till ett subventionerat bosparande.

Medverkande:
Janine Alm Ericson, riksdagsledamot, ekonomiskpolitisk talesperson, Miljöpartiet
Ola Johansson, riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson, Centerpartiet
Göran Cars, professor samhällsplanering, KTH
Ingela Gabrielsson, privatekonom, Nordea
Joakim Henriksson, vd, OBOS Sverige
Jonas Erkenborn, vd, HSB Bostad

Dag: 1/7 13.00-13.45
Plats: Strandgatan 35
Arrangör: HSB