På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

2 juli 11:00-11:45 Var vill äldre bo – och hur påverkar det bostadsmarknaden?

08 maj 2018 Många äldre är nöjda med sitt boende och rörligheten på bostadsmarknaden är låg, men bostadsbeståndet utnyttjas inte alltid optimalt. Vilka lösningar finns? Det diskuterades på seminariet ”Var vill våra äldre bo – och hur påverkar det bostadsmarknaden?”

 Debatt – är nyckeln till en rörlig bostadsmarknad våra äldre?

Vi står inför faktum att vi har en allt större äldre befolkning. Det finns många uppfattningar kring om de boende ska eller bör bo. En panel bestående av Barbro Westerholm Liberalerna, Johan Löfstrand, Socialdemokraterna, Claudia Wörmann SBAB, Fredrik von Platen, SPF Seniorerna och Lars Göran Andersson, HSB Göteborg diskuterade frågan. 

Linn Matic, samhällspolitisk chef på HSB, presenterade en undersökning som Sifo gjort för HSB. Den visar att hela 98 procent av de äldre är nöjda med sitt nuvarande boende, men fyra av tio äldre tror inte, eller är tveksamma till, om deras boende kommer passa om fem år. Den främsta anledningen till att man inte tror boendet kommer passa är åldern, visar en undersökning Sifo gjort för HSB Riksförbund.

 Fredrik von Platen, sakkunnig i bostadsfrågor, SPF Seniorerna kunde hålla med.

-        Det stämmer väl överens med våra egna undersökningar. De som kan tänka sig något annat vill gärna ha det i samma område som där de bor nu.

Han uppmanade samhället att tänka på att möjliggöra en flytt medan de äldre fortfarande har möjlighet, innan t ex  krämpor sätter stopp.

-        Men få vill bo hälften så stort men dubbelt så dyrt, konstaterade han.

Lars Göran Andersson, vd HSB Göteborg, menade att bostadsbranschen behöver tänka om.

-        Vi behöver bygga mer flexibelt och fundera på vilken service som behövs. Vi vill bygga in den sociala tryggheten i boenden, det gäller alla generationer.

Enligt Sifoundersökningen kan endast 5 procent tänka sig att hyra ut delar av sitt boende. Claudia Wörmann, boendeekonom SBAB, tycker att man kunde utnyttja det befintliga beståndet bättre.

-        Kan man underlätta för en äldre målgrupp att hyra ut kan säkert den siffran höjas.

Det rådde en enighet i panelen om att bostadstillägget spelar en viktig roll för de äldres boendesituation.

-        Ett bostadstillägg ska ses som en del i pensionen, efter ett långt arbetsliv är man berättigad till den formen av bostadsförstärkning, sa Barbro Westerholm, Liberalerna.

Johan Löfstrand, Socialdemokraterna, var även han positiv till ett stärkt bostadstillägg.

-        Till skillnad från bostadsbidrag som kan ha en inlåsningseffekt på bostadsmarknaden så bidrar bostadstillägget till en ökad rörlighet, menade han.

Samtliga paneldeltagare var överens om att ett behovsanpassat boende har flera mervärden och att det är viktigt att tydliggöra den samhällsekonomiska nyttan för kommunerna.

Medverkande:

    Barbro Westerholm, Riksdagsledamot, Liberalerna
    Johan Löfstrand, Riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson, Socialdemokraterna
    Claudia Wörmann, boendeekonom, SBAB
    Fredrik von Platen, sakkunnig i bostadsfrågor, SPF Seniorerna
    Lars Göran Andersson, vd, HSB Göteborg
    Linn Matic, samhällspolitisk chef, HSB Riksförbund

Dag: 2/7 2017 11:00 - 11:45
Plats: Strandgatan 35
Arrangör: HSB