På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

3 juli 13.00-13.45 Kvinnor säger me too – vad säger männen?

08 maj 2018 Bryt tystnadskulturen och förändra attityder – verktyg för en strukturell förändring.

Me too-kampanjen ledde till att även männen förstod omfattningen av frågan. Nu finns chansen att uppnå en verklig förändring av ett strukturellt problem. Det var den manliga panelen enig om under HSBs seminarium” Kvinnor säger me too – vad säger männen?”

Otaliga kvinnor i alla åldrar har under hashtagen metoo berättat om sexuella övergrepp och kränkande maktstrukturer. Men var är männen och ännu viktigare – vad gör männen för att det ska bli en förändring? Vad krävs för ett jämlikt näringsliv där kvinnor ges samma förutsättningar och möjligheter?

En panel bestående av manliga ledare från några av Sveriges största företag och organisationer diskuterade om hur man tillsammans kan ta upp kampen mot trakasserier och kränkningar på svenska arbetsplatser.

Vilket ansvar har höga manliga chefer? undrade moderatorn Klas Hyllander, SKL.

-        Vi har ett ansvar både som män och som ledare att försöka förstå vad kvinnorna ser. Det är inte en fråga för kvinnor utan ett ansvar för oss alla, sa Peter Grönberg, Volvo.

Stefan Bengtsson, rektor på Chalmers, menade att det är viktigt att medvetandegöra problemet och att våga prata om det.

Personer på ledningsnivå måste skicka signaler i sina organisationer om att jämställdhet och arbetet med att förebygga trakasserier och kränkningar är viktigt och prioriterat.

-        Det kommer påverka våra affärer om vi inte jobbar med frågan. Vi måste komma tillrätta med de här frågorna, inte minst vara en attraktiv arbetsgivare och nå en full potential. Som samhällsbyggare känns det extra viktigt för oss att vara en aktiv aktör som på ett konstruktivt sätt är delaktiga i att förändra de strukturer om finns i samhället, menade Lars Göran Andersson, vd HSB Göteborg.

Tystnadskulturen är en stor fara och det är viktigt att inte acceptera en sådan kultur.

-        Ofta göms kommentarer och bakom att det är ett skämt. Är man tyst bidrar man, som chef har man ett ansvar att bryta strukturen, menade Max Lutteman, Polisen.

Genom samarbete och samverkan kan företag och organisationer lära av varandra och uppmärksamma vikten av frågan på bred front i ett led att bryta strukturer och ge kvinnor och män samma förutsättningar ,konkluderade debattdeltagarna.

Debattdeltagare:

Peter Grönberg, Ansvarig för företagskultur och ledarskap, Volvo
Max Lutteman, Polismästare, Polismyndigheten
Peter Svensson, VD, Peab Bostad
Stefan Bengtsson, Rektor, Chalmers
Lars Göran Andersson, VD, HSB Göteborg

Arrangör: HSB
Dag: 3/7 13:00 - 13:45
Plats: Strandgatan 35