På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Information PUL

Så behandlar vi personuppgifter om våra medlemmar

Vi vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av medlemskap i HSB. HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund och de 30 regionala HSB-föreningar (ekonomiska föreningar) som tillsammans verkar genom HSB Riksförbund. HSB ägs och drivs av medlemmarna, d.v.s. de bostadsrättsföreningar och individer som är medlemmar i en regional HSB-förening. Såväl HSB Riksförbund som de olika regionala HSB-föreningarna äger även ett antal olika bolag, s.k. HSB-Bolag såsom HSB Affärsstöd AB. Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är den regionala HSB-förening som du valt i samband med din ansökan till HSB. Väljer du till exempel att bli medlem i HSB Stockholm är det HSB Stockholm ek.för. som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.

Inhämtande av uppgifter

Vi inhämtar uppgifter i första hand direkt från dig i egenskap av medlem i HSB. Det gäller uppgifter som namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer samt uppgifter med anknytning till HSB såsom eventuella förtroendeuppdrag i regional HSB-förening eller en HSB-bostadsrättsförening. Dessa uppgifter kompletteras och uppdateras över tid, via andra register som folkbokföringen eller från en HSB-bostadsrättsförening som du är medlem i. Användningen av dina uppgifter Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera medlemskapet i föreningen och för att kunna ge dig tillgång till information och tjänster som erbjuds medlemmar i HSB. Uppgifter används vidare för framställande av statistik som används i HSBs verksamhet. Detta innebär exempelvis att vi använder dina personuppgifter för att ta och hålla kontakt med dig som medlem, skicka dig medlemstidning, göra medlemsundersökningar och erbjuda dig deltagande i olika evenemang som HSB arrangerar eller stödjer. När du är inloggad via HSB:s webb kommer du att se de kontaktuppgifter och uppgifter om ditt boende som vi har om dig.

Utlämnande av uppgifter

Vi kan komma att tillhandahålla eller lämna ut personuppgifter till bolag inom HSB-sfären, framförallt HSB Affärsstöd AB, för att dessa ska kunna erbjuda tjänster till medlemmarna. Uppgifter, såsom uppgift om medlemskap i HSB och kontaktuppgifter, kan i begränsad omfattning även tillhandahållas eller lämnas ut till utvalda samarbetspartners utanför HSB-sfären för att dessa ska kunna erbjuda eller tillhandahålla tjänster eller förmåner till medlemmar i HSB.

Om ditt medlemskap upphör

Dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid ditt medlemskap i HSB består. Viss behandling kan dock även fortsätta upp till ett år efter medlemskapets upphörande för att följa upp ditt utträde, såvida inte annat följer av lag.

Dina rättigheter

Du kan som medlem i HSB anmäla till din regionala HSB-förening (kontaktuppgifter hittar du på HSB.se/kontakt) att du inte vill att dina uppgifter behandlas av HSB för direktmarknadsföringsändamål, såsom för erbjudande av tjänster från samarbetspartners. Du kan också anmäla till din regionala HSB förening (kontaktuppgifter hittar du på HSB.se/kontakt)om du inte vill ta emot marknadsföring per e-post. Du kan vidare begära att eventuella felaktiga eller inkompletta personuppgifter i vårt register rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta din regionala HSB förening (kontaktuppgifter hittar du på HSB.se/kontakt). Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång om året kostnadsfritt få närmare information om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig, samt hur dessa uppgifter behandlas. En sådan begäran ska ske skriftligen till din regionala HSB förening (kontaktuppgifter hittar du på HSB.se/kontakt). Har du andra frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta din regionala HSB förening (kontaktuppgifter hittar du på HSB.se/kontakt).

Övrigt

Vänligen notera att bolag och föreningar inom HSB-sfären utöver vad som anges i denna information självständigt kan komma att behandla personuppgifter i sin respektive verksamhet. Vidare kan föreningar och bolag inom HSB-sfären i olika sammanhang komma att inhämta samtycke eller lämna information om viss särskild behandling av personuppgifter om dig.