På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Förslag till beslut gällande fusionsplan HSB Dalarna och HSB Mälardalen

23 oktober 2018

Styrelsen i HSB Dalarna Ekonomiskförening. (”HSB Dalarna”) har tillsammans med styrelsen i HSB Mälardalen Ekonomisk förening (”HSB Mälardalen”) föreslagit att föreningarna ska fusioneras genom absorption, där HSB Dalarna skall uppgå i HSB Mälardalen.

Föreningarna har enats om att en fusion är en naturlig följd av de förändringar som sker i omvärlden. Sammanslagningen ger föreningarna ökade förutsättningar att minska sårbarheten, säkra kvalité och lokala närvaro, behålla och locka kompetenta medarbetare samt möta dagens och morgondagens krav på investeringar i IT-system och digitalisering. Fusionen medför även en ökad finansiell förhandlingsstyrka i relation mot banker och andra finansiella institut.

Styrelserna för HSB Dalarna och HSB Mälardalen har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 21 september 2018. Fusionsplanen anmäldes för registrering hos Bolagsverket den 15 oktober 2018.

Enligt fusionsplanen ska fusionen genomföras genom att HSB Mälardalen som övertagande förening absorberar HSB Dalarna. Fusionen föreslås ske kostnadsfritt. Genom Bolagsverkets registrering av anmälan av genomförd fusion, vilken beräknas kunna ske omkring den 1 april 2019, avses HSB Dalarna upplösas och dess medlemmar samt tillgångar och skulder att övergå till HSB Mälardalen.

För att kunna genomföra den avsedda fusionen mellan HSB Dalarna och HSB Mälardalen föreslår styrelsen att föreningsstämman beslutar om godkännande av fusionsplanen.

Majoritetskrav

Enligt lagen om ekonomisk förening 16 kap 15 § är ett föreningsstämmobeslut giltigt om minst två tredjedelar av de röstande biträder förslaget.

Handlingar

Fusionsplanen med bilagor, innehållandes en mer detaljerad redogörelse för bakgrund och motiv för fusionen samt en beskrivning av fusionens effekter, är från och med den 26 oktober 2018 tillgänglig hos föreningarna. Medlemmar och röstberättigade kan på begäran även ta del av dessa handlingar kostnadsfritt via post, e-post eller genom att vända sig till respektive förenings regionkontor.