Styrelsen

Styrelsens E-post

Frågor och synpunkter direkt till styrelsen: styrelsen@hsbhoga.se
Ordförande
Johan Ekeroth
Vice ordförande
Per-Olof Karlsson
Sekreterare
Lennart Svensson
Ledamot
Erik Grune
Ledamot
Patrik Sjöberg
Ledamot
Emma Isfeldt
Suppleant
Lars-Göran Sjöberg
Suppleant
Johan Svahlin
Suppleant

Barbro Orrestrand

Suppleant
Jan Karlsson (HSB repr.)