Bra att veta

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att vi äger fastigheten tillsammans. Du äger inte din lägenhet - du äger en andel i föreningen. Lägenheten ägs av föreningen och du har genom ditt medlemsskap nyttjanderätt till den. Du ansvarar för lägenheten men får också göra mycket med den inom ramen för föreningsstadgarna.

Föreningen har genom sin styrelse det yttersta ansvaret för att hela fastigheten, inklusive alla lägenheter, förråd och omgivande tomt hålls i gott skick. Alla kostnader och utgifter som föreningen har fördelas på varje enskild bostadsrätt genom en avgift som fastställs av föreningens styrelse.

Hela idén med bostadsrätten bygger på solidaritetstanken som innebär ansvar, omtanke, hjälpsamhet och trygghet.

Föreningen verkar för att skapa en god boendemiljö och hög trivselfaktor. För att kunna lyckas med detta i vår förening, där så många människor bor, måste alla visa respekt och hänsyn till varandra.

Vi har ett gemensamt ansvar för att skapa en trivsam boendemiljö och ett boende att vara stolta över. Det skapar värdestegring i våra respektive bostadsrätter.