Mäklarinformation

Här hittar du som är mäklare eller blivande köpare av en bostadsrätt i vår förening en kortfattad information riktat specifikt till dig. Vi rekommenderar dock att du även tittar på annan information som finns på vår hemsida.
(Informationen uppdateras löpande.)

HSB Bostadsrättsföreningen Kråkan, Borås

Medlem i HSB Göta/HSB Riksförbund

Organisationsnummer: 764500-2630

Byggnadsår: 1983

Fastigheter:  Föreningens fastigheter heter Höken 5, Nötskrikan 10,11 i Borås.
På fastigheterna finns 11 bostadshus med 15 uppgångar med adresserna
Skolgatan 44, Tegnérgatan 14, 16 och 18, Södra Kyrkogatan 45, 47, 49 och 50,Torstenssonsgatan 39, 41, 53, 55 och 57 samt Berzeliigatan 9, 13 och 15.

Antal lägenheter: 105 st inklusive de två nya lägenheter som färdigställdes våren 2022. 

Framtida hyreshöjningar: 2017 höjdes hyran med 2% beroende på ökade kostnader för vatten, fjärrvärme, nätavgifter och försäkringspremier. Sedan dess har ingen höjning av avgifterna gjorts.

Förråd: Till varje lägenhet tillhör ett lägenhetsförråd.

Försäkring: Föreningen har en fastighetsförsäkring hos Länsförsäkringar. I försäkringen ingår bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrättsinnehavare.

Garage/Parkering: Om bostadsrättsinnehavaren idag hyr en garageplats eller parkeringsplats följer den med lägenheten vid försäljning. Annars har vår vicevärd en parkeringskö. Föreningen förfogar över 16 laddplatser vilka är fördelade jämt mellan garage och parkeringsdäck.

Hiss: Ja

Stadgar: Se om oss/Stadgar

Årsredovisning: Se Om oss/Årsredovisning