Parkering/garage

Föreningen har ett parkeringshus på Södra Kyrkogatan med 40 garageplatser och 40 parkeringsplatser på däck. Hösten 2020 installerades en bom på parkeringsdäcket, tillträde för obehöriga minskas och försvåras.

Om bostadsrättsinnehavaren idag hyr en garageplats eller parkeringsplats följer den med lägenheten vid försäljning. Annars har vår vicevärd en parkeringskö. Intresseanmälan för att hyra garage/parkering meddelas vår vicevärd Tobias Celén, 010-442 37 71 eller tobias.celen@hsb.se

Från 1 juli 2018 är avgifterna

Garage 450 kronor/månad
Parkering med el 375 kronor/månad
Parkering utan el 350 kronor/månad

I övrigt är det är endast tillåtet att köra in bilen på gården i samband med nödvändig i - och urlastning. Respektera styrelsens uppmaning att på grund av säkerhetsrisken endast vid fysiska besvär, hög ålder eller en akut situation köra in på gården. 
Bilen ska därefter snarast parkeras på parkeringsplats alternativt i garage. 

Det är inte tillåtet med långtidsparkering på gårdarna.

Boendeparkering finns på Lugnet. Information om detta finner du på www.borasstad.se/parkering/boendeparkering.

Under våren/sommaren 2020 har 8 laddplatser i garaget och 8 laddplatser på parkeringsdäcket färdigställts. Kontakta vår vicevärd för information och bokning av en plats.

Cyklar 

Vi har cykelrum på båda gårdarna.

Barnvagnar

Barnvagnsrum finns i en del av trappuppgångarna.