Kontakt

HSB-kontoret ligger på Södra Korsgatan 11 (vid Daltorpshallen)

Tobias Celén, vår nye vicevärd sedan mars 2022 kontaktar du på
telefon 010-442 37 71 eller lättast via tobias.selen@hsb.se

Du kan nu även kontakta styrelsen via info@brfhsbkrakan.se

För styrelsens sammansättning, se information  Om oss/Styrelse.

Felanmälan görs alltid på 0771 - 10 10 30 eller på hemsidan/felanmälan