Byte av entrédörrar

28 oktober 2018

Under vecka 48,49,50 och ev. vecka 51 kommer via att byta ut samtliga entrépartier till våra trapphus. Entreprenören (Secor) räknar med att det tar ca 4 timmar per enhet. Vet ni om att ni har stort behov av att ytterdörren ska fungera normalt under några specifika dagar dessa veckorna för exempelvis in eller ut flyttning meddela detta i så fall till någon i Styrelsen.

Mer information om när bytet av entrépartiet sker i just er trappuppgång kommer strax innan det blir dags.

I samband med bytet av entrépartier kommer även passagesystemet att bytas ut (Lås & Säkerhet). Nuvarande lägenhetsnyckel samt kod kommer att fungera som vanligt till en början. Vi kommer även att införa s.k ”taggar” och på sikt innebär detta att koden till ytterdörren kommer upphöra att fungera. (Detta kommer att ske någon gång under 2019.)

”Taggar är elektroniska nycklar som man håller upp mot en passerläsare som då låser upp dörren. Mer om hur dessa fungerar kommer vi att lämna ytterligare information om när det blir aktuellt. Och då återkommer vi med ytterligare besked om utkvitteringen av " taggarna". Och hur detta kommer att fungera.

 

Hälsningar

Styrelsen Brf Kråkan