God Jul och Gott Nytt År

22 december 2018 Brf Kråkans styrelse önskar ALLA God Jul och Gott Nytt År med några rader om året som gått och som kommer. Mer detaljerad information är lämnad till alla boenden under veckan som gått.

 Som vi tidigare informerat om så byter vi ut alla entrédörrar under december månad. Koden och era nycklar till entrédörrarna fungerar som tidigare, och vi kommer att komplettera detta med ”taggar”.
Under nästa år är planen att vi skall byta ut våra lägenhetsdörrar till sk. säkerhetsdörrar. Då kommer vi även att byta låssystem.
Vi återkommer med mer information framöver.......

I maj 2018 trädde nya regler om personuppgifter (GDPR) i kraft . Syftet med de nya reglerna är att stärka hur de enskilda personuppgifterna behandlas. Vi i styrelsen för Brf Kråkan har gått igenom de nya lagarna och mer information följer.

I samband med den genomförda ventilationsbesiktningen (s.k. OVK- obligatorisk ventilationskontroll) har signalerats en del felaktigheter på ventilationsanläggningar i flera lägenheter. Styrelsen kommer att kontakta de berörda lägenhetsinnehavarna för åtgärder första kvartalet 2019.

Nästa års stämma kommer att hållas 2019-05-21.

Vi har god ekonomi i föreningen och kommer inte att höja avgifterna 2019.

God Jul och Gott Nytt År hälsar
Brf Kråkans styrelse

 

GDPR
07 februari 2019