Bra att veta

Föreningens ansvar

Föreningen verkar för att skapa en god boendemiljö med hög trivselfaktor. För att kunna lyckas med detta måste vi alla hjälpas åt och visa respekt och hänsyn till varandra.

Föreningen har, genom dess styrelse , det yttersta ansvaret för att hela fastigheten, inklusive lägenheter, förråd, kommersiella utrymmen och omgivande tomt, hålls i gott skick.

Styrelsen har ansvar för att främja ditt och övriga medlemmars ekonomiska intressen. Alla kostnader och utgifter som föreningen har fördelas på varje enskild bostadsrätt genom en avgift som fastställs av föreningens styrelse. Stämman är föreningens högsta beslutande organ. På årsstämman har du möjlighet att påverka viktiga beslut. Kom och gör din röst hörd!

 

Bostadsrättsinnehavarens ansvar

Lägenheterna ägs av föreningen och du har genom ditt medlemskap nyttjanderätt till din lägenhet. Du ansvarar för lägenheten, men får bara göra det som är godkänt enligt stadgarna. 

Ändringar i sådana installationer som föreningen försett lägenheten med skall i förväg godkännas av bostadsrättsföreningen. Fråga hellre en gång för mycket. Åtgärderna skall alltid utföras fackmässigt.

Samtliga förändringar av din bostadsrätt ska godkännas av styrelsen och särskild blankett ska lämnas och godkännas innan ombyggnationer/renoveringar får påbörjas. Se dokument- förändring av lägenhet (längre ned på sidan).

Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig att felanmäla eventuella problem till HSB. Felanmälan kan göras via länken ovan till vänster.

Föreningen har avtal med Länsförsäkringar. Kontakta dem vid problem med ohyra. se sidan med boendeinformation. 

Det är inte tillåtet att piska mattor eller att mata fåglar från ballkongen. Blomlådor hängs, av säkerhetsskäl på insidan av ballkongen.

 

Fastighetsskötsel

Föreningen köper denna tjänst av HSB Förvaltning. Se information i din trappuppgång/källare.

På informationstavlan i trapphusen/källaren hittar du telefonnummer till vår vaktmästare. 

 

Lokalvård

Föreningen köper denna tjänst av HSB Förvaltning. Se information i din trappuppgång/källare.

Tillstånd till förändring av lägenhet