Avgiftshöjning 2024

15 november 2023

Styrelsen har under senaste månaden jobbat med föreningens budget inför kommande år 2024.

Inför 2024 står föreningen inför ett antal kraftiga kostnadsökningar. De största ökningarna är:

     Avgift för Vatten o Avlopp ökar med 20%

     Avgift för fjärrvärme ökar med 15%

     Fastighetsförsäkring ökar med 15%

     Fastighetsskatt ökar med 7%

     Fastighetsförvaltning 5,3%

Dessutom är ränteläget fortsatt svagt stigande.

Föreningen har ett antal framtida renoverings och investeringsprojekt att genomföra. Därför måste vi fortsatt göra avsättningar till vår reparationsfond.

Styrelsen har därför beslutat att höja avgiften för 2024 med 5%

Med vänlig hälsning

Styrelsen