motioner inför stämma samt info cykelinventering

10 januari 2023

Årets föreningsstämma är den 30 maj kl 19:00 i Fritidslokalen på Strandvägen 18. (ytterligare inbjudan och info kommer framöver).  

Sista dag för inskick av motioner till stämman är den 28 februari 2023. 

Du som medlem i HSB har rätt att lämna ett eller flera förslag till årsstämman. Dessa kallas för motion. En motion ska alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut. 

Skillnad på förslag och motion 
Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till din styrelse i bostadsrättsföreningen. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion. 

Så här skriver du en motion 

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. 

  1. Skriv vad ärendet handlar om. 

  1. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. 

  1. Skriv under dokumentet med ditt namn. 

  1. Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse. Dessa kan mailas info@brfnorrangen.se alt lämnas pappersledes i expeditionens postlåda på gaveln på Hagstensgatan 12. 

 

OBS! Glöm inte cykelinventeringen som skulle göras senast 31/12!  
Sätt lappar omedelbart på de cyklar som används. Lapp med namn, telefonnummer och lgh nummer. Senast 15 februari!  

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen