Störning i samband med kabeldragning Eon.

13 september 2023