Styrelsen informerar inför årsstämman

12 maj 2021 Inför årsstämman 2021 så vill vi i Styrelsen passa på att komma med lite allmän information om pågående och kommande projekt och vad vi tillsammans behöver tänka på för att fortsätta vara en attraktiv förening. Alla lägenheter och radhius ska nu ha fått ut material i era brevlådor med denna allmäna information samt information kring poströstningen och en årsredovisning.

Här följer några punkter utifrån nyhetsbrevet som ni fått i er brevlåda: 

  • Ingen hyreshöjning i år
  • from 1 juli så höjs hyran för parkering och garage.
  • Tagysystem infört för Gym och Bastu.
  • Styrelsen arbetar vidare med att se över möjligheterna för uttökat Tagsystem, samt möjligheterna till att koppla in fiber, möjlighet till laddstationer för bilar. Det arbetas även vidare med sopsorteringsfrågan. 
  • Tänk på vår utemiljö och parkera endast på avsedda platser för detta. 

Mer info finns alltså i det ni fick i brevlådan. 

Ordinarier årsstämma kommer att genomförasmed poströstning. Ni har fått underlag för detta. 

Poströsten inlämnas senast 2021-05-31 till Föreningens brevlåda Hagstensgatan 12 (brevinkast i dörr på norra gaveln märkt "Poströstning årsstämma".

Som alltid är ni välkomna om ni har frågor till någon av oss i styrelsen.

mvh

Styrelsen