Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Tryggare styrelse med rätt utbildning

Inspiration, motivation, erfarenhetsutbyte, glädje och kompetensutveckling. Det finns många anledningar att gå på kurs i HSB! Vi erbjuder dig som är aktiv i din bostadsrättsförening kvalificerade utbildningar som ger dig kunskap och stöd i ditt arbete som styrelseledamot.

Av erfarenhet vet vi att det är både enklare och roligare att driva en bostadsrättsförening om man känner att man behärskar sitt uppdrag. 

På HSB Göta samarbetar vi med våra grannföreningar HSB Göteborg och HSB Nordvästra Götaland. Vi erbjuder ett varierat kursutbud med kompetenta och erfarna kursledare. Vår ambition är att de flesta kurser skall erbjudas lokalt och praktiskt tillgängligt för så många som möjligt. 

Då vi befinner oss mitt i en pandemi har vi beslutat att utföra våra utbildningar digitalt via Teams fram till december 2021. HSB Göta och NV Götaland delar på värdskapet och kursledare vilket också innebär ett utökat utbud av utbildningar och tillfällen under första halvåret.

Aktuella utbildningar 2021


Mitt HSB - Digital genomgång

I Mitt HSB finns information, blanketter och olika tjänster som du som styrelseledamot i en HSB-förening behöver ta del av. 
Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 10 kurskatalogen eller gå in och anmäl dig!

Underhållsplanering

Väl underhållna fastigheter är avgörande för det goda boendet. Det förutsätter en uppdaterad underhållsplan som garanterar planerad skötsel samt utveckling av fastigheten.
Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 8 kurskatalogen eller gå in och anmäl dig!

Grunder i revisionsarbete

Grundkurs i revision ger dig baskunskaper om hur en förenings ekonomi och verksamhet årligen ska granskas och varför denna funktion finns i varje förening.
Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 12 kurskatalogen eller gå in och anmäl dig!

Bostadsrättsjuridik

Våra kurser i Bostadsrättsjuridik ger dig som deltagare rätt verktyg för ditt arbete i bostadsrättsföreningen. Vi går på djupet i flera viktiga juridiska frågor.
Läs mer om kurserna och aktuella kursdatum nära dig på sid 7 kurskatalogen eller gå in och anmäl dig!

Ordförande och sekreterare

Ordförande och sekreterare är två nyckelroller i styrelsearbetet. I denna kurs får du kunskap om hur ett effektivt styrelsearbete kan bedrivas. Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 12 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig!

Fastighetsägarens ansvar

I kursen får du kunskap om valberedningens arbete från start till mål samt praktiska tips på hur du kan skapa intresse och motivation till föreningsarbete. Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på
sid 9 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig!

Valberedning

I denna kurs får du lära dig hur styrelsen säkerställer en trygg och stabil förening med attraktiva fastigheter och miljöer för medlemmarna. Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 9 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig!

Strategiskt styrelsearbete

Under kursen lär du dig innebörden av strategiskt styrelsearbete för en bostadsrättsförening och hur det kan utvecklas. Du får också veta vilka roller och verktyg som är användbara. Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 5 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig!

Grundkurs i styrelsearbete

En kompetent styrelse är nyckeln till en väl fungerande och trygg bostadsrättsförening. I denna kurs får du ta del av praktiska exempel och får tillgång till mallar och material som underlättar styrelsearbetet. Läs mer om kursen på sid 4 i kurskatalogen.

OBS! Denna kurs erbjuds som en kostnadsfri informationsfilm. Vid anmälan skickas automatiskt en länk till filmen och utbildningsmaterialet. Anmäl dig här.

 

 

Här kan du ladda ner vår kurskatalog