På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Mer stöd till solel – men regeringens lagförslag sätter krokben för producenterna

16 september 2015 Idag presenterar regeringen delar ur höstbudgeten med stora investeringar för klimatet. Bland annat ökar investeringsstödet till solceller från 50 till 390 miljoner kronor per år fram till 2019. Men bara investeringsstöd räcker inte – om regeringen verkligen vill underlätta för klimatsmart energi måste lagstiftning som bestraffar solelproducenter undanröjas, anser HSB.
HSB brf Gasellen i Linköping är en av många bostadsrättsföreningar inom HSB som satsar på solelproduktion.

I höstbudgeten föreslår regeringen en kraftig förstärkning av solinvesteringsstödet för att skynda på utbyggnaden av solcellsanläggningar. Det stora intresset för solceller har gjort att tidigare solcellsstöd inte räckt och idag är det kö. Totalt satsar regeringen nu 1,4 miljarder kronor på solceller. Från och med 2016 blir det 225 miljoner kronor, och därefter 390 miljoner kronor fram till 2019.

– Det är bra att det skjuts till större resurser för att stötta utbyggnaden av solel i Sverige, men det finns fortfarande stora hinder i vägen som regeringen nu måste ta itu med, säger Magnus Ulaner, Miljöchef på HSB Riksförbund.

Lagförslag försämrar för solelproducenter

I april i år startade HSB Solelkommissionen tillsammans med Telge Energi, Solkompaniet och Familjebostäder. Målsättningen är att Sverige år 2030 ska producera 10 procent av elbehovet genom att utnyttja ca 25 procent av alla befintliga hustak med bra sollägen.

Tidigare i år föreslog regeringen ändringar i Lagen om skatt på energi. Förslaget innebär avsevärda försämringar för fastighetsägare som vill producera egen el och kommer att påverka solel som produceras efter den 30 juni 2016.

– Förslaget sätter en för låg effektgräns för hur mycket el en fastighetsägare kan producera, innan denne tvingas betala energiskatt. Det innebär också att elkunder inte får använda det allmänna elnätet för att flytta egenproducerad el från fastigheter med solceller till fastigheter med sämre förutsättningar för solelproduktion, säger Magnus Ulaner.

Bra soltak kan hamna i "malpåse"

Kontentan av regeringens lagförslag att sätta skattegränsen per juridisk person och inte per solelanläggning är att mängder av lämpliga tak på svenska flerbostadshus av skattemässiga skäl inte kommer att användas för solelproduktion.

– Dessutom måste det allmänna elnätet självklart få användas även av elkunderna, till exempel för att flytta el, utan att man drabbas av energiskatt, säger Magnus Ulaner och tillägger:

– Inom HSB ser vi nu fram mot att bidra till Energimyndighetens arbete med solelstrategi och till regeringens fortsatta arbete med förenklade förutsättningar för solel.


Till nyhetslistan