Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Byggledning i Jönköping, Borås, &Halmstad

Vi erbjuder byggledning i Jönköping, Borås, Halmstad samt övriga orter i Hallands, Jönköpings samt Södra Älvsborgs län. Våra kunniga projektledare är vana att ta ansvar genom en hel byggprocess – från behovsanalys och projektering till byggprocess och slutbesiktning. Det är kanske dags för stambyte  i er förening, byte av ventilationssystem eller balkongrenovering. Då är det en bra idé att ta hjälp av oss på HSB och den professionella byggledning som vi erbjuder.

Kontakta oss

 

Vi kan även hjälpa till med löpande underhåll av er fastighet. Vi brukar säga att det är bättre att förekomma än att förekommas. Med andra ord; planerar ni inte ert underhållsarbete, utan istället lappar och lagar varje gång skadan är framme, så blir det garanterat dyrare i längden.

Men med hjälp av långsiktiga underhållsplaner som vi upprättar tillsammans, kan styrelsen göra både ekonomisk planering och tidsplanering för alla underhållsåtgärder som behöver vidtas. På så sätt får ni kontroll över kostnaderna och kan spara pengar genom att slippa kostsamma akuta åtgärder.

"Dagens samhälle snurrar fortare och fortare och det är inte helt lätt att ha koll på alla byggnadsregler och juridiken kring entreprenader. Vi vet vilka garantier man ska ha och kan kräva av entreprenören och vilka regler som gäller om något går snett. Vi garanterar en trygghet för föreningen även efter slutbesiktningen."

Projektledning

Det finns tillfällen då man växer med uppgiften, men andra gånger kanske det är klokast att ta hjälp. Vid större projekt är de ekonomiska riskerna större och gedigen erfarenhet kan vara avgörande.

Vid reparationer, ombyggnader eller tillbyggnadsarbeten hjälper vi på HSB till genom att erbjuda projektledning. Vi gör förundersökningar, upprättar förfrågningsunderlag och hjälper till med upphandlingar, samt gör modeller för lönsamhetsberäkning. En annan viktig sak man inte får glömma bort vid större projekt är kommunikationen med de som berörs, det vill säga boende eller andra hyresgäster. Utifrån omfattande erfarenhet har vi väl utvecklade processer för sådan kommunikation.

Underhållsplan på webben

Vi upprättar underhållsplaner på upp till 30 år. En underhållsplan är en komplett översikt över bostadsrättsföreningens underhållsbehov. Den ger er i styrelsen bra koll på vilka underhållsåtgärder som kommer att behöva göras och när de bör göras. Dessutom får ni en klar bild av vad det innebär ekonomiskt. Det vi erbjuder är en smidig, webbaserad underhållsplan, där man när som helst kan få information om både genomförda och kommande underhållsåtgärder.

Utredning och upphandling

Vi hjälper er med utredningar och upphandlingar av underhållsåtgärder samt om- och tillbyggnationer. Vi upprättar korrekta förfrågningsunderlag, skickar ut anbudsförfrågan samt bistår er i urvalet av inkomna anbud. Sedan upphandlas entreprenörer och en beställningsskrivelse upprättas.

Lägenhetsbesiktning

En lägenhetsbesiktning innebär att vi i huvudsak kontrollerar lägenhetens våtrum och kök med dess ytskikt och olika installationer. Det ger en bra överblick för att undvika oönskade och kostsamma överraskningar som t ex vattenskador.

Myndighetsbesiktning/Kontrollansvarig

Vid en del projekt krävs en kontrollansvarig för att bygglov ska godkännas. Vi har certifierad kontrollansvarig personal. Vi har även certifierad personal inom ventilation (OVK).