Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Byggledning för fastighetsägare

Det är kanske dags att byta stammar, ventilationssystem eller renovera balkongerna. Vi erbjuder kunniga projektledare som är vana att ta ansvar genom en hel byggprocess – från behovsanalys och projektering till byggprocessen och slutbesiktningen.

Kontakta oss

 

HSB erbjuder byggledning för fastighetsägare. Vid reparations-, om- eller tillbyggnadsarbeten hjälper vi på HSB till genom att hålla i hela projektet. Vi gör förundersökningar, upprättar förfrågningsunderlag och hjälper till med upphandlingar samt gör modeller för lönsamhetsberäkning. Sedan kan våra erfarna byggledare ansvara genom hela byggprocessen ända fram till slutbesiktning.

En annan viktig sak man inte får glömma bort vid större projekt är kommunikationen med de som berörs, det vill säga boende eller andra hyresgäster. Utifrån omfattande erfarenhet har vi väl utvecklade processer för sådan kommunikation.

Underhållet av en fastighet är både ett stort ansvar och i många fall kostsamt. Men ju bättre framförhållning du har som fastighetsägare, desto mindre blir kostnaderna. Därför erbjuder vi oss att förutom byggledning upprätta långsiktiga underhållsplaner, för att underlätta den ekonomiska planeringen och tidsplaneringen av underhållsåtgärder.