Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Energitjänster för fastighetsägare

HSB Göta har ett brett utbud av energitjänster för fastighetsägare.

Kontakta oss

 

Genom att se över fastighetens energiförbrukning och upptäcka energitjuvar finns möjlighet att sänka kostnader och spara på miljön. Våra drifttekniker och energiexperter lotsar er rätt bland HSBs energitjänster. En av tjänsterna är drift- och energioptimering, där vi genom analys och åtgärder skapar en effektivare energianvänding och en behagligare inomhuscomfort. Ny teknik är en självklarhet för oss och vi har erfarenhet och kunskap av fastighetsteknikska installationer som till exempel IMD ( Individuell mätning och debitering) solceller och laddstolpar.

Driftoptimering

Via datoriserade driftövervakningssystem får din förening eller fastighetsbolag en enkel och effektiv styrning, där driften av energi- och klimatsystem i fastigheten sker på ett optimalt sätt. Vi garanterar att den både blir energisnål och driftsäker.

Energistatistik

Håller kontroll på förbrukade energimängder i nutid. Energiåtgången följs alltid upp en gång i månaden. Man ser snabbt om utförda åtgärder fått avsedd verkan eller om förbrukningen stiger onormalt.

Energideklarationer

Den 31 december 2009 blev det lag på att alla bostadsrättsföreningar ska ha energideklarerat sina byggnader. Våra certifierade energiexperter har i nuläget hjälpt över 200 bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag med energideklarationer.

Ventilation

Vi har personal med riksbehörighet för att utföra Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK) enligt gällande lagkrav. OVK hänger ihop med både en bra boendemiljö och energiåtgången i fastigheten. Dessutom kan vi hjälpa till med att åtgärda de eventuella fel och brister efter besiktningen. Naturligtvis kan vi även vara behjälpliga vid större och mindre ventilationsprojekt.

Radonmätning

Fastighetsägare för flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar har en skyldighet att kontrollera om fastigheten har högre radonvärden än 200 Bq/m². Vi har personal som kan hjälpa er med detta genom en radonmätning. Vid för höga värden utreder vi orsaken till detta och kommer med lämpliga åtgärdsförslag.