Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Tekniska tjänster för fastighetsägare

HSB erbjuder tekniska tjänster till fastighetsägare i form av tillsyn, skötsel och underhåll av utemiljön.

 

Kontakta oss

 

Här är ett urval av vad vi kan erbjuda hjälp med:

  • Skötsel och underhåll av gräsmattor, naturmark, träd, buskar och planteringar.
  • Städning och ogräsrensning av asfalts-, platt- och grusytor.
  • Översyn av lekutrustning.
  • Tömning av skräpbehållare
  • Översyn och rensning av dagvattenbrunnar.
  • Snöröjning och halkbekämpning
  • Felanmälan och beredskap dygnet runt

Utöver dessa tjänster erbjuder vi även felavhjälpande underhåll, plantering och skötsel av sommarblommor och upprättande och genomförande av trädvårdsplan.

Varje vår och höst har vi ambitionen att, tillsammans med fastighetsägaren, gå igenom er utemiljö för att kvalitetssäkra utförda arbeten i avtalet. Under marksynen ger vi rådgivning i frågor rörande er utemiljö.