På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Fastighetsservice och utemiljö tar hand om det praktiska

Vi tar hand om er fastighetsservice och hanteringen av den intilliggande utemiljön och nu behöver ni inte vara medlemmar i HSB för att köpa in HSBs många förvaltningstjänster. Våra paket med Fastighetsservice & Utemiljö är utvecklade speciellt för fastighetsägare och svarar på de flesta behov. Vi finns på nära håll och har den kompetens som krävs för att hantera löpande underhåll på fastigheten och omsorgen om de gröna ytorna med planteringar och lekplatser.

Fastighetsservice och utemiljöFastighetsservice

Som fastighetsägare har ni ett omfattande ansvarsområde i förvaltningen av fastighetsbeståndet, och då inte minst i de praktiska delarna. Vi på HSB har en lång och gedigen erfarenhet av fastighetsservice och kan därför erbjuda prisvärda och effektiva lösningar som passar just era behov. Där ingår bland annat att hjälpa till med regelbunden tillsyn och skötsel, felanmälningar, drift, ventilation, styr- och övervakningssystem, energistatistik och olika entreprenadlösningar.

Utemiljö

Vi på HSB har en bred kompetens och stor erfarenhet av markskötsel. I nära samarbete med fastighetsägaren planerar vi noga upplägget för grönområden, planteringar och lekplatser. HSB hanterar allt från projektering till utförande och praktisk skötsel.

 

Tekniska tjänster

Utemiljö, Skötselplaner, Fastighetsskötsel, Jour

En välskött utemiljö ger ett första intryck av ett attraktivt boende. I en fastighet är det mycket som ska skötas både utvändigt och invändigt. Grönytor, planteringar, parkeringar, gångar men även trapphus och källare kräver en noggrann skötsel för den rätta trivseln ska finnas.

För att också få en god ekonomi i sin fastighetsförvaltning är tillsynen av tak, installationer, fönster etc viktigt och att du får en regelbunden kontroll av energianläggningarna. Allt detta borgar för att bibehålla värdet på fastigheten och få ett attraktivt boende som uppskattas av de boende. Vi erbjuder en helhet i vårt åtagande.

Med ett brinnande trädgårdsintresse och lång erfarenhet av markskötsel skapar vi på HSB en god utemiljö. Kunderna kan anlita oss för allt som har med utemiljön att göra, från idéer och projektering till utförande och praktisk skötsel.

Tillsyn, skötsel och underhåll

Våra medarbetare och samarbetspartners är allt från skötselpersonal till landskapsarkitekter och arborister och har kompetens inom bland annat:

•  Skötsel och underhåll av gräsmattor, naturmark, träd, buskar och planteringar.
•  Städning och ogräsrensning av asfalts-, platt- och grusytor.
•  Översyn av lekutrustning.
•  Tömning av skräpbehållare.
•  Översyn och rensning av dagvattenbrunnar.

Varje vår och höst har vi ambitionen att, tillsammans med representanter från styrelsen, gå igenom er utemiljö för att kvalitetssäkra utförda arbeten i avtalet. Under marksynen ges rådgivning i frågor rörande er utemiljö.

Skötselplaner

Vår utemiljö är det som välkomnar oss hem och som höjer värdet på området. Ofta görs skötselinsatser och nyanläggningar utan tydliga mål och strategier. En skötselplan är motsvarigheten till husets underhållsplan. Skötselplanen tar fram tydliga mål och en tidsplan, allt för att få en trivsam utemiljö och att slippa kostsamma snabblösningar.

Snöröjning

Oavsett vargavinter eller en mer "normal vinter" hjälper vi er med snöröjning och halkbekämpning.

Lekplatsbesiktning

Ge barnen en säker gård att leka på. HSB har SERNOcertifierade besiktningsmän som utför lekplatsbesiktningar. De utför både säkerhetsbesiktning en gång om året och funktionsbesiktning fyra gånger per år, som enligt lag måste utföras.

Efter besiktningen får ni ett protokoll där det tydligt framgår vilka anmärkningar som finns samt när och hur de bör åtgärdas.

Projektering och anläggning

Utemiljön hos kunderna ska präglas av de människor som nyttjar och behöver den. Vi hjälper er gärna att förverkliga de önskemål och idéer som ni har.

Utöver dessa tjänster erbjuder vi även:

•  Felavhjälpande underhåll
•  Sommarblommor
•  Trädvårdsplan

Energitjänster

Driftoptimering, Energistatistik, Energideklarationer, Ventilation, Radonmätning

Vi har energikonsulter som lotsar er rätt bland HSB Förvaltnings energitjänster. De hjälper er att spara på miljön och sänka era kostnader.

Vi kan värme- och ventilationsteknik och vet hur man på bästa sätt ska driftoptimera fastigheten. Vi gör även energiinventeringar och upprättar energideklarationer samt förslag till energieffektivisering. Det kan handla om till exempel ombyggnader av värmecentraler och ventilationsanläggningar.

Driftoptimering

Via datoriserade driftsövervakningssystem får din förening eller fastighetsbolag en enkel och effektiv styrning, där driften av energi- och klimatsystem i fastigheten sker på ett optimalt sätt. Vi garanterar att den både blir energisnål och driftssäker.

Energistatistik

Håller kontroll på förbrukade energimängder i nutid. Energiåtgången följs alltid upp en gång i månaden. Man ser snabbt om utförda åtgärder fått avsedd verkan eller om förbrukningen stiger onormalt.

Energideklarationer

Den 31 december 2009 blev det lag på att alla bostadsrättsföreningar ska ha energideklarerat sina byggnader. Våra certifierade energiexperter har i nuläget hjälpt över 200 bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag med energideklarationer.

Ventilation

Vi har personal med riksbehörighet för att utföra Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK) enligt gällande lagkrav. OVK hänger ihop med både en bra boendemiljö och energiåtgången i fastigheten. Dessutom kan vi hjälpa till med att åtgärda de eventuella fel och brister efter besiktningen. Naturligtvis kan vi även vara behjälpliga vid större och mindre ventilationsprojekt.

Radonmätning

Fastighetsägare för flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar har en skyldighet att kontrollera om fastigheten har högre radonvärden än 200 Bq/m². Vi har personal som kan hjälpa er med detta genom en radonmätning. Vid för höga värden utreder vi orsaken till detta och kommer med lämliga åtgärdsförslag.