Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Säkra Hus

Att äga och förvalta en fastighet innebär ett stort ansvar. Du har inte bara ansvar för byggnaden och dess tekniska funktioner utan också ett indirekt ansvar för boendes hälsa och säkerhet. Goda rutiner gör att du kan upptäcka fel och brister innan skadan har uppstått.

Kontakta oss

HSB Götas Säkra Hus är en speciellt framtagen tjänst anpassat för dig som är fastighetsägare och som hjälper dig att uppfylla lagkraven. Myndigheterna ställer krav på dig som fastighetsägare att hålla koll på, dokumentera och kontinuerligt följa upp följande 21 kontrollområden:
1. Avfall
2. Brandskydd
3. Buller
4. Byggnad och tillhörande tomt
5. Cisterner
6. Elanläggning
7. Elektriska och magnetiska fält
8. Energi
9. Fukt och mikroorganismer
10. Hissar och motordrivna anordningar
11. Kemiska produkter och brandfarliga eller explosiva varor
12. Köldmedier
13. Legionella
14. PCB-inventering och sanering
15. Radon
16. Skadedjur och ohyra
17. Störande lukt
18. Systematiskt brandskyddsarbete
19. Temperatur och drag
20. Tryckkärl, pannanläggningar och varmvattenberedare
21. Ventilation

Vad ingår i Säkra Hus?

› Praktisk vägledning
› Kunskap om lagkrav
› Checklistor, rutiner och riskinventering
› Informationsblad
› Hänvisning till aktuella lagar och förordningar med kontinuerlig uppdatering
› Samordning och utförande av egenkontroll samt beställning av extern part
› Rapporter & uppföljning
› Förslag på förbättringar & förebyggande


En förutsättning för att teckna Säkra Hus är att man först utför en oberoende statuskontroll/riskiventering.

 

Kontakta oss om Säkra Hus

Vi erbjuder Säkra Hus för brf i Jönköping, Borås, Halmstad, Falkenberg, Varberg, Värnamo och Nässjö.

Vill du veta mer om Säkra Hus eller om någon av våra övriga tjänster inom fastighetsförvaltningFyll i vårt formulär så hör vi av oss!