På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Fakta om våra hus och lägenheter

Brf Bäckebol omfattar gatuadresserna: Bäckebolsängen, Bäckebolslyckan, Cederflychts gata samt Friedländers gata.

Husen varierar i höjd mellan 2-6 våningar men det är endast i höghusen på Cederflychts gata 9 - 13 som det finns hissar.

Antal bostadsbyggnader   28
Antal trappuppgångar       72
Antal servicebyggnader      6
Antal lokaler                      19 
Antal lägenheter med uteplats 167

Källarhusen
6 hus har källare med lägenhetsförråd och barnvagns-/cykelrum i källarplan. Övriga hus har förråd, barnvagns- och cykelrum i bottenplan. Höghusen på Cederflychts gata 9-13 har lägenhetsförråd på varje våningsplan.

Eftersom det av brandsäkerhetsskäl inte är tillåtet att placera t.ex. barnvagnar och cyklar i trapphusen kan det vara förenat med ett visst besvär för familjer med små barn att bo i något av källarhusen eftersom barnvagns- och cykelrum ligger i källarplan.

Hushållssopor/komposterbart
Hushållssopor och komposterbart material (vi komposterar själva) lämnas i något av föreningens 8 miljöhus som ligger inom området.

Källsortering och återvinning
Viktigt för både miljöns skull och föreninens ekonomi är att vi tillsammans återvinner så mycket som möjligt av förpackningar t.ex. tidningspapper, glas, metall, plast etc. Sådant lämnas på någon av de 2 återvinningsstationerna.
De är belägna:
1. På Cederflychts gata i höjd med flaggstången
2. I mitten av stora parkeringsplatsen.

På föreningens miljöstation, belägen intill infarten till undre plan P-däck (Cederflychts gata) lämnar vi avfall t.ex. brännbart, icke-brännbart, trädgårdsavfall och miljöfarligt avfall.

Uteplatser
Föreningens 167 marklägenheter har uteplats. Uteplatsen ligger på föreningens mark och disponeras av lägenhetsinnehavaren. Uteplatsen tillhör alltså i juridisk mening inte lägenheten utan ägs av föreningen. Medlemmen har endast dispositionsrätt av uteplatsen vilket innebär att han/hon inte får bygga om eller till uteplatsen med verandor etc. utan tillstånd av styrelsen. Uteplatsen måste också hållas i välskött skick.

Vad händer med misskötta uteplatser?
Styrelsen genomför årligen en besiktning av samtliga uteplatser. Noterade brister i skötseln av uteplatsen skickas till berörda lägenhetsinnehavare med anmodan att avhjälpa bristerna.

Om bristerna ej avhjälps, kan den yttersta konsekvensen bli, att föreningen återtar uteplatsens markyta och sår gräs på den.

Badrummen
Tyvärr håller våra badrum inte dagens standard. När området byggdes var det vanligt att man badade i badkar i stället för att duscha. Det innebär att badrummen inte lever upp till dagens krav på våtrumsstandard

Väggarna i badrummet tål inte att vattenbegjutas, det kan på sikt orsaka allvarliga fuktskador. Eftersom du som bostadsrättshavare ansvarar för inneväggens tätskikt får du själv bekosta ev. reparationer av fuktskador som uppkommit p.g.a. vattenbegjutning av innerväggen.

Du kan på egen bekostnad rusta upp badrummet till dagens standard. Viktigt är att arbetet utförs fackmannamässigt. Det är inte tillåtet att i samband med ombyggnaden flytta VVS-installationer eller förändra dragning av avlopps- eller vattenledningar. Innan du renoverar ditt badrum måste du prata med styrelsen.

Läs mer om badrumsrenovering här och här.

Parkering
Av föreningens 570 lägenheter saknar 67 lägenheter parkeringsplats som hör till lägenheten.

Övriga lägenheter har parkeringsplats som tillhör lägenheten. Kostnaden för p-platsen är inräknad i månadsavgiften.

Parkeringsplatserna är belägna på:
1. Stora uteparkeringsplatsen. Där finns också 100 termogarage att hyra via en separat kö.
2. P-däck vid Cederflychts gata, som har har 3 plan med p-platser både ute och under tak.

  • 2413128434.JPG
    2413128434.JPG
  • 3658378892.JPG
    3658378892.JPG