På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Information från HSB Göteborg

01 september 2017 Hej! Hoppas att ni alla haft en skön sommar och att ni inte blivit allt för störda av den byggverksamhet som pågått i området under sommaren. Nedan följer lite information om vad som sker i huset/området den närmaste tiden.

Efterbesiktningar
Efterbesiktningar kommer att utföras i berörda lägenheter, dessa besiktningar är planerade till 5, 6, samt 13 september. Ni kommer få en separat kallelse inför detta.

Felanmälningar
Avhjälpande av felanmälningar pågår. För er som har besiktningsanmärkningar avseende fönsterrutor så planeras dessa att utföras i andra halvan av september månad. Även andra åtgärder/arbeten som är behäftade med lång leveranstid planeras att utföras denna period. HSB har löpande avstämningar med entreprenör där vi följer upp att anmälda garantiärenden åtgärdas. Vi kommer återkoppla till er via telefon eller mail.

Spiskåpa
Vi får en del frågor avseende spiskåpans funktion, därför vill vi förtydligande denna.
Spiskåpan Pandora är vald för sin låga ljudnivå samt för sin höga osupptagningsförmåga.
Jämfört med en traditionell spisfläkt är spiskåpan Pandora mycket tyst. Främst beror detta på att Pandora kopplas till central fläkt som inte sitter i kåpan. Den höga osupptagningsförmågan beror på den stora volym som skapas i kåpan då fronten dras ut samt det högt placerade filtret. Kåpan är även energieffektiv, detta som en följd av att en kåpa med en så stor volym inte behöver lika mycket luftflöde som en traditionell spisfläkt.

Bokning av gemensamhetslokal, övernattningslägenhet samt tvättstuga via webb

Vår fina gemensamhetslokal, övernattningslägenhet samt tvättstuga ska inom någon vecka vara bokningsbar via webben.

Gå in på https://boulevarden.aptustotal.se/aptustotal

Första gången du går in logga in med följande användarnamn och lösenord:
Användarnamn(exempel): 2079-XXXX
Lösenord(exempel): 2079-XXXX

2079 = HSB Brf Boulevarden
X byts ut mot ditt HSB-lägenhetsnummer (ej skatteverkets lägenhetsnummer)
OBS! Det är viktigt att du byter lösenord första gången du loggat in
Vid problem med login/lösenord mejla Helene Karlsson på HSB Göteborg helene.karlsson@hsb.se

Smartphone bokning
Hämta appen: Aptus Bokning. Finns både för iPhone och Android.
När appen körs igång första gången kommer inställningssidan upp. Börja med att mata in följande adress: https://boulevarden.aptustotal.se/ Därefter ert användarnamn och lösenord. Det är samma uppgifter som till webben.

Bopärmar
Det har förekommit önskemål om en fysisk bopärm som komplement till den digitala versionen som finns på hemsidan. För er som önskar en fysisk bopärm ber vi er skicka ett mail till petra.bladh@hsb.se.

Garagestädning

Eftersom det pågår mycket arbeten i området så blir det snabbt dammigt. Med anledning av detta kommer en kompletterande städning av garaget ske inom kort.

Garageinfart
Björklundavägens toppbeläggning med asfalt kommer att utföras i ett senare besked när övriga ”grannprojekt” är färdigställda, därav att kantstenen är något hög. I väntan på att toppbeläggning utförs så kommer det att anordnas en avjämning mot kantstenen framför garageinfarten, denna avjämning är beställd och kommer att utföras inom kort.

Parkering i området

Idag finns möjlighet att SMS parkera på grusytan öster om vårt hus kvällstid samt
helger. När parkeringsdäcket bakom ICA är öppnat den 1:a november finns även möjlighet att parkera där.

Vår totalentreprenör byter namn
För er kännedom har vår totalentreprenör Calles Bygg nyligen utfört ett namnbyte till Skeppsviken Byggnads AB, bolaget är detsamma och namnbytet påverkar inte vårt samarbete.

NKI
Det kommer att göras en kundundersökning – NKI i HSB Brf Boulevarden.
Detta är en undersökning som görs på samma sätt i hela Sverige och av alla större bostadsaktörer i landet. Ni kommer att få ett mejl i början av september. Avsändare är Prognoscentret som är ett marknadsanalysföretag och undersökningen skickas digitalt till din e-postadress. Självklart är alla svar anonyma. Hoppas att ni tar er tid att svara på denna undersökning då era svar är värdefulla för oss på HSB.

Plantering av växter på gården
Plantering av växter på gården planeras att ske under september månad.

Konstnärlig utsmyckning
HSB förser varje nyproducerat bostadsprojekt med konstnärlig utsmyckning. I Brf Boulevarden kommer utsmyckningen bestå av ett par fina bronsstatyer designade av konstnären Emma Ströde, en älg och en säl för att representera skogen och havet, kommer placeras på gården mellan hus 1 och gårdshuset. Dessa planeras vara på plats till vecka 37.

Vår avsikt är att under hösten kontinuerligt skicka ut informationsbrev som detta.

Avslutningsvis hoppas vi att ni trivs bra i er nya bostad och att ni börjar känna er hemma i området!

Vänligen
HSB Göteborg