Frågor och svar om snö och halka

05 november 2022 Vi har fått nedstående informationstext av HSB Göteborg, där de besvarat våra vanligaste frågor om snöröjning och halkbekämpning nu i vinter:

Under vinterhalvåret har vi ofta pendlande temperaturer och väder i Sverige, vilket medför utmaningar med snö- och halkbekämpning. HSB Göteborg anpassar dagligen arbetet efter rådande väder och omständigheter, och det är inte ovanligt att vi snabbt ändrar våra prioriteringar redan samma dag som vädret slår om.

När börjar ni snö- och halkbekämpa?

Beredskapsperioden för snö- och halkbekämpning är 1 november till 15 april. Flisupptagning skall ske senast 30 april.

Vi påbörjar snöröjning enligt gällande avtal. Börjar det snöa på kvällen eller natten börjar vi ibland snöröja tidigt på morgonen istället. HSB Göteborg strävar efter att framkomlighet ska finnas, men på ett kostnadseffektivt sätt.

När är ni klara med snö- och halkbekämpningen?

Tiden varierar beroende på mängden snöfall. Vår första prioritet är alltid framkomligheten till och från bostad, till fots och med fordon. Därför fokuserar vi alltid på gång- och transportvägar först. Vid ihållande eller återkommande snöfall innebär detta att vi snöröjer oftare. Högsta prioritet är då att skapa framkomlighet, inte minst för utryckningsfordon.

Vad behöver boende göra?

Det är viktigt att blomkrukor, leksaker eller annat inte står vid vägarna där traktorn röjer snö. Det är omöjligt att se saker som ligger under snön och därmed är det stor risk att något går sönder. Har du egen parkeringsplats eller ingång utifrån till din bostad, till exempel radhus, så ansvarar du själv för snöröjningen där.

Under vilka tider utför ni snö- och halkbekämpning?

För att arbeta kostnadseffektivt utför vi i möjligaste mån snö- och halkbekämning under dagtid 08.00 - 16.00 på helgfria vardagar.

Vardagar 16.00 - 07.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar räknas som jourtid. Snöröjning på jourtid utförs bara om det är absolut nödvändigt för att kunna garantera en säker boendemiljö.

Vad gör ni vid ihållande snöfall och varningar från SMHI?

Under pågående snöfall utförs säkerhetsröjning för att väsentliga samhällsfunktionen ska kunna upprätthållas, till exempel framkomlighet till fastigheten för brandkår, ambulans och färdtjänst.

SMHI har tre vädervarningar och definition på konsekvenser för samhället.

Gul varning: Konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten.

Orange varning: Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten.

Röd varning: Mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten.

Under vissa väderförhållanden, när snöfallet är ovanligt kraftigt eller under perioder av varningar, kan möjligheterna att planera och utföra snö- och halkbekämpning påverkas. Men HSB Göteborg jobbar alltid för att på bästa sätt möta dramatiska väderlekar, men hoppas på ert överseende vid dessa omständigheter.

Vad gör vi om vi ser istappar?

HSB Göteborg säkerställer att avspärrningsmaterial finns hos er kunder ifall risk för snöras eller istappar uppdagas. HSB Göteborg eller ni som kund ska då omgående spärra av området där risk förekommer.
Viktigt att ni som kund känner till vart ert avspärrningsmaterial finns samt att ni har anmälningsplikt. Anmälningsplikt innebär att ni omgående ska femanmäla till HSB Göteborg alternativ till jouren ifall ni upptäcker risk för istappar eller snöras. Alternativt att ni spärrar av själva, jouren tar alltid en utryckningskostnad.
HSB Göteborg utför endast tillsyn ordinarie arbetstid om vi inte är ute och snöröjer och/eller halkbekämpar.

Vem åker ni först till?

För att ingen skall behöva vara sist varje gång har vi och våra underentreprenörer ett roterande schema. Den som var först förra gången får alltså vänta till sist nästa gång det snöar.

Vem utför snö- och halkbekämpning?

Det är antingen vi på HSB Göteborg eller en för ändamålet avtalad underentreprenör som utför arbetet.

Vem kontaktar jag vid frågor?

För er som kund är områdessamordnaren på HSB Göteborg alltid er kontaktperson, vare sig det är vi eller en underentreprenör som utfört snö- och halkbekämpningen. Vid eventuella brister önskar vi att ni mejlar dem snarast till er områdessamordnare eller till er Tekniska chef.