Saker i trappuppgångar!

12 maj 2023

 

 

Kära medlemmar

I flera trappuppgångar har styrelsen noterat att det finns saker stående. Det är viktigt att detta inte sker av två orsaker.

·         Saker i trappuppgången medför en brandrisk och hindrar utrymningsvägar.

·         För att trapphus ska kunna hållas städade ordentligt kan det inte finns saker som står i vägen

 

Därför vill vi påminna om att saker i trappuppgången kommer att samlas in. Detta medför också en kostnad för extra-arbete, vilken kommer debiteras medlemmen.

 

 

Dear members

In many of the stairwells we have noticed that there are several items placed outside the flats. It is important that this doesn´t occure for two reasons.

·        Items in the stairwells is a firehasard and is an obstruct of the fire exits

·        In order for the stairwell to be cleaned properly there can be no items left on the landings.

 

Therefor we want to send out a friendly  reminder to  you all that items in the stairwell will be removed. This will also mean an extra cost for the worktime which will be debited  to the flatholder.

 

Med vänlig hälsning, Styrelsen