Skyddsrum

24 mars 2022

Då en del medlemmar frågat om var det finns skyddsrum i området, vill vi bara påminna om att dessa nås via ingångar på Kvadrantgatan 68 och 82 samt vid parkeringsdäcket.