Stängd tvättstuga pga vattenskada

30 maj 2023

På grund av en vattenskada som måste åtgärdas snarast, kommer en tvättstuga att vara stängd framöver.

Under perioden 29 maj-30 september kommer därför bara en tvättstuga åt gången vara öppen för användning.

Vi börjar reparationerna i tvättstuga 2 för att sedan fortsätta med tvättstuga 1.