På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Styrelsen informerar feb 2010

28 februari 2010 Information utdelad februari 2010 tillsammans med Trivselregler

Gästlägenheten!
Under stamrenoveringen kommer tyvärr gästlägenheten inte vara tillgänglig för uthyrning.
Vi kommer att använda den som evakueringslägenhet till medlemmar som mot uppvisande av läkarintyg inte kan bo kvar i sitt hem under arbetets gång.

Trapphusen!

Vi har noterat att det ställs mycket i trappuppgångarna som inte får stå där.Cyklar skall stå i cykelrummen (även barncyklar). Barnvagnar skall på grund av brandrisk och framkomlighet för räddningstjänsten inte stå där. Det finns barnvagnsrum på många ställen.
Kontakta oss för mera information.

Hänsyn!

Var vänliga att respektera våra regler för borrning och andra störande ljud från din lägenhet
(se trivselreglerna). Vi får ta emot mycket klagomål från medlemmar som har respektlösa grannar.
Detta går att undvika genom att tiderna hålls!

 


Stamrenoveringen.

Peab är nu i full gång med sittt arbete i vår förening.
Ja ingen har väl undgått deras bodar på ”fotbollsplanen”.
Det kommer att bli en jobbig tid för alla involverade.Men vi vet ju att när det är klart kan vi njuta av nya fina badrum.
Vi har en byggvärdinna i föreningen som heter Sofie.
Hon arbetar för Hsb och har sitt kontor på Västra Stillestorpsgatan 21 i bottenvåningen.
Henne kommer ni att få kontakt med när det börjar närma sig er tur.
Peab kommer att kalla till informationsmöte i god tid innan, så att man i lugn och ro kan välja utseende i sitt badrum.
Vi har ett antal evakueringslägenheter i föreningen som man får låna gratis mot uppvisande av läkarintyg.Detta intyg kan man ge oss i god tid så vi kan planera ordentligt.Om det finns någon lägenhet ledig så går det även bra att hyra en utan läkarintyg under renoveringstiden.
Duschar och toaletter kommer Peab att upprätta i största möjliga mån i våra källarutrymmen.
Vatten kommer att dras upp i trapphusen och toalettfrågan kan också lösas där behov finns.
Frågor kan alltid besvaras på expeditionen Må 18-19 och On 11-12.


Garagen.

Båda garagen är nu klara. Det återstår div elarbeten och slutbesiktning är ännu inte gjord.
Det har varit tunga arbeten som växt under tiden p.g.a sättningar i marken m.m.
Vi kan nu njuta av nya fina tvättplatser med högtryckstvättar o bättre plats att stå med bilen.
Nu måste vi bara hjälpas åt att hålla rent efter oss.
Undvik att ställa saker i garagen såsom skåp ,däck m.m.
Belysningen har blivit bättre och tänds upp med hjälp av rörelsedetektorer.
Vi är glada att kunna lägga detta bakom oss.

Balkonger.

Vår efterlängtade balkongrenovering får vi vänta ytterligare ett tag på. Tidigast hösten 2010 kan man tänka sig att starta.
Ärendet ligger återigen överklagat till Hovrätten och har inte högsta prioritet där.
Vi är väl medvetna om att många balkonger är i dåligt skick och måste åtgärdas snart , så vi hoppas på ett snabbt beslut.