Medlemsinformation september 2023

05 september 2023 Månadsinformation från styrelsen

MEDLEMSINFORMATION
ÅRGÅNG 2023 | NUMMER 7 | 5 SEPTEMBER 2023


NYA STADGAR 2023
Våra nya stadgar, som antogs på extra föreningsstämma den 30 mars 2023 och den 20 april 2023, har godkänts av HSB Göteborgs styrelse. Stadgarna har registrerats av Bolagsverket den 6 juli 2023, och har därmed trätt ikraft fr.o.m. detta datum.

De nya stadgarna finns att ladda ner på föreningens hemsida (under fliken blanketter/dokument).  


AVSTÄNGNING VATTEN DEN 13 SEPTEMBER
På grund av underhållsarbeten i undercentralen kommer vattnet att vara avstängt den 13 september kl. 08.00-17.00.


ELBILSLADDNING

Laddstationer för el-bilsladdning är sedan några veckor installerad och klar att användas. Det kommer att komma ett separat utskick inom kort med information om priser och hur man går tillväga för att ladda på stationerna.


EXPEDITIONSTIDER
Vi påminner om att föreningens expeditionstider är helgfria måndagar jämna veckor kl.18.00-19.00.

Dessutom finns telefontider på helgfria måndagar udda veckor samt helgfria torsdagar kl. 18.30 - 19.00.

Expeditionstid september: 11/9 samt 25/9 (kl.18.00-19.00)

Endast telefontid september: 4/9, 7/9, 14/9, 18/9, 21/9, 28/9 (kl. 18.30-19.00)


TRIVSELREGLER
Vi vill påminna om föreningens ordnings- och trivselregler som alla som bor i föreningen bör känna till. Reglerna är till för att den allmänna trivseln i föreningen ska vara god. Alla som bor i föreningen är skyldiga att rätta sig efter dessa regler.

Reglerna finns att ladda ner på föreningens hemsida (under fliken blanketter/dokument). 


 MEDLEMSENKÄT

I månadsskiftet maj/juni skickades en medlemsenkät ut till samtliga boende. Styrelsen har fått in och sammanställt de synpunkter som inkommit och kommer att arbeta vidare med detta under hösten. Vi tackar alla som tog sig tid att svara.


NÄSTA STYRELSEMÖTE
Nästa styrelsemöte hålls den 14 september. Frågor som ska behandlas av styrelsen behöver skickas in minst en vecka innan styrelsemötet.


Styrelsen önskar alla boende en trevlig och skön höst!


Till nyhetslistan