Protokoll extrastämma 18 november 2021

28 november 2021 Protokollet från extrastämman den 18 november 2021 finns nu tillgängligt på medlemsportalen 'Mitt HSB' under 'Mina dokument'.

Extrastämman den 18 november 2021 genomfördes som planerat. 

Stämman beslutade enhälligt att bifalla förslaget med att införa IMD för el och att styrelsen ska fortsätta sitt arbete med detta. Stämman godkände även investeringskostnaden. 

Protokollet  finns nu tillgängligt på medlemsportalen 'Mitt HSB' under 'Mina dokument'. Enklast loggar du in på Mitt HSB genom att klicka på 'Logga in* i övre högra hörnet på denna sida och loggar in med ditt Bank-ID. 

Styrelsen

 


Till nyhetslistan