Mattbyte

05 januari 2024 Byte av plastmattor på våningsplanen.

Plastmattorna på våningsplanen kommer att bytas ut med början vecka 3,  bytet kommer att börja på Grenvägen 11. Huvudentreprenör är Struktur Gbg AB, arbetet kommer att utföras av Mattkillarna. Tidsplan och övrig information, se bilagor.