På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Flytta in

Välkommen till Brf Slottsskogen

Vi hoppas du kommer att trivas i vår förening och med dina nya grannar. När styrelsen godkänt din medlemsansökan är också din bostadsaffär klar. Som ny bostadsrättshavare övertar du den förre medlemmens underhållsansvar för lägenheten. Vid övertagandet får du ett avflyttningsprotokoll där eventuella fel och brister finns noterade.
Mer om ditt och föreningens underhållsansvar hittar du här

Introduktionsmöte - Detta tar ca 1,5 timme och sker i regel på tisdagar kl 18.30 på föreningsexpeditionen (Övre Husargatan 39, ingång från gården). Du får en kallelse till mötet, som är obligatoriskt för alla nya medlemmar. Vi går igenom vad det innebär att bo i bostadsrätt, hur föreningen är organiserad, bokningsrutiner, felanmälan samt vilka trivsel- och ordningsregler som gäller. Du får kvittera ut ett informationspaket.  (Här finner du hela introduktionspaketet med bilagor) Nycklar får du av säljaren/mäklaren vid överlåtelsen.  När vi säkrat att du flyttat in ordentligt ersätts nyckelbrickorna av nya - så att gamla/förkomna brickor avslutas.

Rundvandring för bättre orientering - Denna är för både nya och gamla medlemmar. Under denna besöker vi gemensamma faciliteter som tvättstugor, övernattningslägenheter, föreningslokal, motionsrum, hobbyrum, bastu, återvinningsrum med mera. Rundvandringen sker vanligen andra måndagen i månaden, alltså inte i samband med introduktionsmötet. Håll utkik i  kalendariet på hemsidan för kommande tillfällen.

Du kan genom att använda den svarta nyckelbrickan gå igenom garaget, oavsett vilken entré du kommer/går igenom. Likaså kommer du ner i källarplan på Linnéplatsen både från Linnéplatsen 3, 5, 6 och även Övre Husargatan 41. Källarplanen på Olivedalsgatan 4-8 och Linnéplatsen 70 hänger också samman på liknande sätt.

Kommunikationskanaler På föreningens hemsida publicerar styrelsen aktuell information.  Slottsskogsnytt är vårt informationsblad som kommer ut efter varje styrelsemöte, som hålls månadsvis (dock ej i juli). Föreningens kommunikationspolicy

Renovering och ombyggnad Planerar du att renovera eller bygga om din nya lägenhet? Läs mer om vad som gäller under Renovera och bygga om

Nycklar och nyckelbrickor Se information Nycklar och nyckelbrickor

Kontakt - Styrelsen/föreningsexpeditionen: brf.slottsskogen@telia.com 

Felanmälan: HSB Felanmälan eller 010 - 442 24 24.

Journummer och övriga kontaktuppgifter för akut situation

Länkar till mer information

Att bo i bostadsrätt - en juridisk dimension

Föreningsexpeditionen

Föreningens stadgar, policies och riktlinjer

Föreningsstämman >>

Hemförsäkring

Slottsskogsnytt 

 Upplåta i andra hand

Information in English

Welcome to Brf Slottsskogen We hope that you will feel at home here together with your new neighbours. When the board has confirmed your membership application, the purchase of your apartment is completed. As the new owner you will take over full responsibility for the maintenance of the apartment. You will receive a ”Avflyttningsprotokoll”, which is an inspection report that shows failings and faults, if any, of your apartment. Information regarding which parts to be managed by you and which part to be managed by the association will be found here >>

Introduction meeting The chairman will contact you for an introduction meeting, which will be held before you move in. At this meeting you will receive all information regarding the association – from how it is organized to how to book the laundry room. This meeting is mandatory.

Guided tour We have guided tours where we visit all facilities such as guestrooms, assembly room, sauna, garbage disposal rooms, gym etc. Both new and old members are welcome. See the Kalendarium for the next occasion. Find your way in the association.

Communication Our magazine Slottsskogsnytt – every month (except July) with information from the board.

Restoration & Maintenance If you plan to restore or to do any major maintenance – it is important that you read the information about this before you start, which you will find here >>

Contact You will reach the Board by email bfr.slottsskogen@telia.com

Felanmälan (When something is broken or not working)
Contact HSB Felanmälan or phone 010-442 24 24 Please note that some issues are to be solved by you and you need to pay for them being taken care of. List of who is taking care of what is found here

In case of emergency - you find contact details at emergency situation