På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Historik

Våra anor går tillbaka till sent 1800-tal då Linnéplatsen anlades. 1902 restes den pampiga byggnad som i folkmun kom att kallas "Linnepalatset" – med tinnar och torn, vackra kakelugnar och gårdshus. Det är detta kvarter mellan Linnéplatsen, Linnégatan, Olivedalsgatan och Övre Husargatan, som idag utgör Brf Slottsskogen med grannföreningarna Brf Slottsskogsledet och Brf Övre Husargatan 27.

1970-talet

I mitten av 70-talet började de gamla, slitna husen längs Linnégatan att rivas. Många hade satt sig svårt i leran och bedömdes som omöjliga att åtgärda till rimliga kostnader, varför de ersattes av nya.

Brf Djupedal 1981

21 september 1981 bildades "Brf Djupedal" och i beslutshandlingarna kan man läsa om ”En bostadsrättsförening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden samt att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen” - en ordalydelse vi fortfarande har i stadgarna!

Bygget startar 1983

Föreningens gamla sekelskiftesbyggnader skulle dock inte stå länge, den 23 februari 1983 kl. 09.30 detonerade den första salvan i det gamla huset vid Linnéplatsen. Byggnaderna var preparerade med 1100 borrhål innehållande mellan 40 och 250 gram sprängämne. Själva byggnaden var fylld med skum för att minska mängden damm. Den första salvan följdes av ytterligare sju, innan kvarteret Slottsskogsledet i stort sett var jämnat med marken.

Sprängningen var mycket spektakulär! Många gamla och nya medlemmar följde den smått overkliga föreställningen när husen i hela kvarteret längs Linnégatan rasade samman. En era gick i graven och en ny startade.

Den 3 september 1983 tecknades fusionsavtal mellan Brf. Djupedal och Brf. Olivedal. Skånska Cementgjuteriet fick generalentreprenad för byggandet av de bostäder som skulle uppföras av de två sammanslagna föreningarna. Två fastigheter (idag Brf Slottsskogsledet och Brf Övre Husargatan 27) i korsningen Övre Husargatan/Olivedalsgatan) ingick inte i överenskommelsen och står fortfarande kvar.


Vid den ordinarie föreningsstämman 25 oktober 1983 ändrades namnet till "Brf. Slottsskogen". 

Vis av den gamla fastighetens sättningsskador gjordes omfattande pålningsarbeten ända ner till fast berggrund. Garaget byggdes och kvarteret började resa sig ur resterna från "Linnépalatset".

Inflyttning börjar 1985

Inflyttning i etapp ett (Linnégatan 70 samt Olivedalsgatan 8 och 4) påbörjades i februari 1985. I juli månad samma år påbörjades inflyttning i etapp två (Övre Husargatan 29, 31, 35 och 39). Knappt ett år senare, i juni 1986, följde inflyttning i etapp tre (Övre Husargatan 41, Linnéplatsen 3, 5, 6 och 8) och i september samma år skedde inflyttning i etapp fyra (Linnégatan 72, 74, 76 och 78).

Kvar från Linnépalatset

En souvenir bevarades från den gamla fastigheten - i dagens föreningslokal finns en kakelugn från den gamla tiden som monterades ner och upp igen. Linnépalatsets gamla vackra grindar har även inspirerat till mönstret på den stora glasporten på Olivedalsgatan.

 

Till Linnéplatsen!

Till Slottsskogen - Göteborgarnas park sedan 1874!

Till Linnéstaden på Wikipedia!

Till betydelsefulla årtal i Göteborgs historia!

Till Göteborgs historia!

Före Linnégatan

Linnégatans historia

Olivedalsgatans historia

Övre Husargatans historia

Slottsskogsparkens historia

Har du bilder som vi kan publicera här? Maila gärna styrelsen så lägger vi upp bilderna här!
 • Det fanns en tid när Slottsskogen inte var omgiven av byggnader!
  Det fanns en tid när Slottsskogen inte var omgiven av byggnader!
 • Linnépalatset med sin fina utsikt mot Slottsskogen
  Linnépalatset med sin fina utsikt mot Slottsskogen
 • Linnéplatsen som promenadstråk
  Linnéplatsen som promenadstråk
 • Linnépalatset i vinterskrud
  Linnépalatset i vinterskrud
 • Linnépalatset och Linnéplatsen i konsten
  Linnépalatset och Linnéplatsen i konsten
 • Gamla och nuvarande Linnéplatsen
  Gamla och nuvarande Linnéplatsen
 • Den gamla kakelugnen från Linnépalatset finns kvar i föreningslokalen
  Den gamla kakelugnen från Linnépalatset finns kvar i föreningslokalen