På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Myndighetskontroller och inspektioner

Med viss periodicitet kräver olika myndigheter att vi ska göra en deklaration över läget inom ett visst område.

Det gäller inte föreningens finansiella status (som görs en gång per år) utan i vilket skick fastigheten är, periodiciteten varierar. I vissa fall måste vi in i varje lägenhet för att göra en mätning/avläsning, i andra sker kontrollen utan att vi boende är medvetna om att den sker.

I de fall vi måste komma in i lägenheten har du som boende en skyldighet att släppa in de som ska göra mätningen. Styrelsen aviserar vad,vem och när som inspektionen ska göras.

Genomförande, utfall och i förekommande fall uppföljning protokollförs på styrelsens möten.

 

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll. Boverkets definition av  "OVK, obligatorisk ventilationskontroll, är att den ska göras regelbundet i tre års intervaller. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö". Föreningen fick en godkänd OVK 2018 genom Ventilationsgruppen. Nästa besiktning görs i maj 2020. Kontrollen upphandlas genom offert/avrop.

En extra ventilationsgenomgång har genomförts under 2019 med första fokus på Linnégatan 70.

 Energideklaration: Energideklarationen är ett dokument med bland annat uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus. Energideklarationen är till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Energideklarationen kan då användas för att jämföra olika hus med varandra. Den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration. Det ska även finnas energideklarationer för byggnader som ofta besöks av allmänheten. Energideklarationen 2018  genomfördes av Aktea och du finner den här nedan. Energideklaration genomförs vart tionde år. Deklarationen upphandlas genom offert/avrop

 Stamspolning:  Att spola våra avloppsstammar är inget krav från någon myndighet, men något som vi gör för att säkra att det inte ligger - eller fastnar saker/beläggningar i våra rör. Obehandlat kanske vi kan få framtida problem. Med spolade stammar får vi även förlängda garantier på våra stammar. Cleanpipe genomförde en besiktning 2018 vilket ger föreningen en femårig garanti för avrinning. Rutinen fungerar per automatik och nästa garantibesiktning planeras till 2023.

 Hissbesiktningar:  Samtliga föreningens 16+1 hissar (1=Vandrarhemmet) ska besiktigas årligen. Senaste besiktningen gjordes augusti 2018 och nästa ska göras i augusti 2019. Besiktningen görs per automatik genom företaget Inspecta.  Serviceavtal med KONE sköter löpande underhåll.

 Garageport besiktningar: Besiktning av garageportar ska göras ca vart annat år. Den senaste besiktningen gjordes i mars 2018 och nästa planeras till mars 2020. Besiktningen görs per automatik genom företaget Inspecta. Serviceavtal med KONE sköter löpande underhåll. 

 Systematiskt brandskyddsarbete, SBA;  Besiktningen genomförs ca var sjätte månad. Den senaste genomfördes i november 2018 och nästkommande planeras till maj 2019. Besiktningen görs per automatik genom företage Presto. 

I fastigheten finns stigarledningar som används av Räddningstjänsten vid brandbekämpning. Ledningarna utgörs av ett rörsystem för att kunna ansluta vatten på olika våningsplan och därmed inte behöva dra slang mellan planen. Systemet testas inte lika frekvent med kommer under våren att trycktestas som en kontroll för att upptäcka ev. sprickor. Trycktestet kommer inte att medföra några problem för boende.

 Lekplats:  Lekplats ska inspekteras årligen. Besiktningen sköts per automatik genom Utetjänst. Senaste besiktningen genomfördes 2018-09-26. En trasig babysits byttes under hösten 2018. Sanden i sandlådan byts i april 2019, innan påskhlegen.

 Skyddsrum: Skyddsrum besiktigas av MSB. Besiktning ska ske ca vart tionde år. Senast besiktigades föreningsens skyddsrum i december 2009.Nästa besiktning planeras till vecka 35 2019.

 Tak- och fasad: 2014 besiktigade Hisingsstad vårt tak och Johns vår fasad. Inspektionen ger en femårs garanti. Nästa besiktning planeras till 2019.

 Avflyttnings- och ombyggnadsinspektion: Vid varje överlåtelse av lägenhet görs en lägenhetsinspektion; det är framför allt el- och VA som kontrolleras. Detta är inte något myndighetskrav, utan något som styrelsen lagt på - dels för att varje ny medlem ska veta status på lägenheten och dels för att vi som fastighetsägare ska veta i vilket skick respektive lägenhet är. Alla parter får ett protokoll. Föreningen tar kostnaderna. Detsamma görs vid en ombyggnation om VA- och våtytskikt ändras.

 Asbest - Ingen myndighet har krävt att vi gjort en asbetskontroll, men det har vi  gjort på egen begäran och resultatet är att föreningen inte har någon asbest.

 Radon - radonmätning är genomförd 2018 av  Radea.

Anticimex och Göteborgs stad - bekämpar råttor. Föreningen har i olika omgångar haft fällor för gnagare genom anticimex och även fått bort gnagare. Dock med pågående arbeten kring vår förening kommer nya gnagare fram. Även Göteborgs stad har uppmärksammat situationen och betar avlopp. Senast i januari 2019 återkopplade Anticimex till Göteborg Stad om läget utanför föreningen.