På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Hissbyte

 

Här samlar vi information och frågor kring hissbytet som pågår 2020-2021. Vi publicerar frågor som kommer till  styrelsen via expeditionen och på andra sätt. Det stora "hissnumret" av vår tidning finner du här!

___________________________________________________________________________

Informationsmöte om hissbytet i föreningen är inställt 

Ett särskilt nummer av Slottsskogsnytt, Hisspecial, distribuerades vecka 12. Beroende på situationen med Coronaviruset ställdes det planerade informationsmötet in.
Läs Hisspecialen och om du har frågor kan du skicka dessa till föreningsmejlen (brf.slottsskogen@telia.com) eller lägga en lapp i expeditionens brevlåda.

Du kan också kontakta förvaltaren, mikael.hjornhede@hsb.se eller 010 - 442 22 49. 

--------------------

Ny information om hissbytet - Linnégatan 74 och 78 flyttas fram till april

Information finns under Nyheter

--------------------

Senarelagd start för Linnégatans hissar

information finns under Nyheter

--------------------

Tryck inte på brandknappen när du kallar på hissen

information finns under Nyheter

--------------------

Viktig information fredag 18 september

finns under Nyheter

--------------------

Posthantering under hissbytesperioden

Vi erfar att det finns missuppfattningar kring posthanteringen under den tid då hissarna byts ut. Det verkar också som om postföretagen har levererat fel i något fall. Om din post inte delas ut som den ska måste du vända dig till Postnord eller Citymail eftersom det är de som distribuerar posten. Postföretagen har meddelat föreningen att:

När hissen står still, enligt senaste versionen av tidplanen, levereras posten till 

PostNords företagscenter, Kruthusgatan 17, Göteborg, där medlemmar själva får hämta den mot uppvisande av ID-kort. Öppettiderna är må-fr 8.30-19.

Observera alltså att så länge hissen går i din trappuppgång, enligt tidplanen, levereras posten normalt till din brevlåda.
Föreningens förvaltare förser postföretagen med aktuell tidplan.

 

Medlemmar som har problem med att ta sig till Kruthusgatan kan ha en tillfällig eftersändning till föreningsexpeditionen. Posten kan hämtas där tisdagar kl. 18.30-19 och torsdagar kl. 17-18. ID-kort måste tas med.

Du måste själv, via Svensk adressändring, anhålla om tillfällig eftersändning.

https://www.adressandring.se/private/forward/temporary

 

Adress till föreningsexpeditionen:

c/o Brf Slottsskogen
Föreningsexpedition
Övre Husargatan 39
413 14 Göteborg

 

Det går också att pausa posten. Se:

https://www.adressandring.se/private/pause

Båda alternativen är förenade med en avgift.

Enligt Västsvensk Tidningsdistribution levereras din dagstidning i en låda i entrén där du själv kan hämta den.

--------------------

Information om stolar i svalen och belysning i trapphuset

finns under Nyheter

--------------------

FRÅGOR OCH SVAR

Fråga
Hur kommer entréerna att utformas med kakel, klinker mm? Hur mycket åverkan kommer det att bli?
Svar
Det finns ännu inga beslut kring kakling mm i samband med hissbytet. Vi vill först se hur stort reparationsbehovet blir innan belut och upphandling görs. En kakelsättare har tittat på entréerna för att ge några idéer men längre än så har inte planeringen kommit.

Fråga   
I hissnumret står beskrivet i text hur ni valt att designa hissarna. Bilderna överensstämmer dock inte med den beskrivande texten. Skulle utöver bild önska en förklaring på hur ni tänkt på hemsidan och höra mer om resonemanget om hur ni valt stil.
Svar
Designgruppen har valt design och hissarna är beställda enligt det. Valet utgår delvis från vissa givna förutsättningar. Det går inte att med designverktyget få mer än en ungefärlig bild av hur det kommer att se ut. 

Fråga
Det finns en diskussionstråd om posthanteringen på Facebooksidan om möjligheten att eftersända post till föreningsexpeditionen för de som så önskar?
Svar 
Föreningen hade träffat en överenskommelse med PostNord och CityMail om att medlemmar kunde hämta sin post på föreningsexpeditionen. Expeditionen skulle därför vara öppen och bemannad varje tisdag och torsdag kväll för hämtning av post.
Efter att en medlem kontaktat postföretagen meddelade de styrelsen den 23 juni att de inte längre tillåter den lösningen och att posten ska hämtas på Kruthusgatan.
Beskedet kom väldigt sent när mycket av planeringen var färdigt och semestrar, stämma mm. stod inför dörren. Styrelsen har diskuterat den lösning du pekar på dvs. eftersändning till expeditionen men har inte fattat beslut ännu.

Fråga
Vad är den totala kostnaden för hissbytena?
Svar
Hissarna kostar 16 miljoner exklusive moms. Därutöver tillkommer så kallade Ätor (Ändringar, Tillägg och Avgående) samt kringarbeten i trapphusen såsom nytt kakel mm. Totalt finns 25 miljoner budgeterat.

Fråga
Varför har styrelsen valt Otis som hissleverantör?
Svar
Vi har tittat på referensprojekt och fått en god tillit till Otis. Projektledaren har också god erfarenhet av företaget. Otishissar har provåkts och en noggrann utvärdering av samtliga inkommande anbud har gjorts tillsammans med projektledaren. Resultatet är att Otis är det företag som bäst svarar mot föreningens krav.

Fråga
Varför har man valt lösningen med posthantering via föreningsexpeditionen? Kommer man inte att få sin post på flera veckor?
Svar
OBS! Information om posthantering under hissbytet är ändrad
Föreningen hade träffat en överenskommelse med PostNord och CityMail om att medlemmar kunde hämta sin post på föreningsexpeditionen. Expeditionen skulle därför vara öppen och bemannad varje tisdag och torsdag kväll för hämtning av post.

Efter att en medlem kontaktat postföretagen meddelade de styrelsen den 23 juni att de inte längre tillåter den lösningen.

Din post kommer att levereras till PostNords företagscenter, Kruthusgatan 17, Göteborg. Öppettider må-fr 8.30-19. Du får själv hämta den mot uppvisande av ID-kort.

Styrelsen har noga övervägt möjligheten att ställa upp tillfälliga postlådor, men de problem med nyckelhantering som uppstår är inte möjliga att lösa för så korta perioder som några veckor.

Via Svensk adressändring kan du få tillfällig eftersändning till någon anhörig/granne eller pausa posten. Se:

https://www.adressandring.se/private/forward/temporary

https://www.adressandring.se/private/pause

Båda alternativen är förenade med en avgift.

Din dagstidning kommer att levereras i en låda i entrén där du själv kan hämta den.

Fråga
Har styrelsen övervägt alternativet att byta motorer och styrenheter i stället för helt nya hissar?
Svar
Styrelsen har tagit in och bedömt olika alternativ till totalbyte. Flera oberoende konsulter har bedömt att maskineriet har en återstående livslängd på ca 5 år (2018) och vi har i genomsnitt mer än ett besök per vecka  från Kone pga. hissproblem.
Att åtgärda/byta ut maskineriet, fräscha upp hissarna och installera innerdörrar kostar nästan hälften av vad en helt ny hiss kostar. Därför har vi tagit steget fullt ut med byte och lång garantitid för de nya hissarna vilket ger oss lägre service- och underhållskostnader under en lång tid framöver.
Nya hissar frigör dessutom 16 utrymmen som byggs om till förråd samt har ca 40% lägre energiförbrukning. Vi får också ett effektivt kommunikationsinstrument med de nya skärmarna vilket är mer av en bonus än ett tungt vägande skäl för byte. De nya hissarna är tystare, medlemmar är störda av buller från dagens hissar.
Avsaknad av innerdörrar - idag inte tillåtet vid nya installationer - har medfört ett par allvarliga incidenter som kunde slutat riktigt illa. Nya hissar med dörrautomatik ger dessutom en efterlängtad förbättring av tillgänglighet, inte minst för äldre, personer med rollator eller barnvagn. Om möjligt kommer öppningar att tas upp på gatunivå på Övre Husargatan 29 - 39 där man idag för att slippa trappor måste ta vägen genom garaget.

Att byta hissarna till helt nya - något vi informerat om under flera års  budgetredovsiningar  - är en sammanvägd bedömning av ovanstående faktorer.  

Fråga
Jag anser att det planerade hissbytet som ska starta i slutet av juli måste skjutas upp då det är allt för stora risker med att göra det nu. Ett hissinformationsmöte måste genomföras så att vi medlemmar får chans att ställa frågor. I ett möte kan frågor ställas som man inte tänkt på själv.
Svar

Styrelsen har diskuterat huruvida hissbytet kan genomföras eller inte med tanke på viss osäkerhet som gäller pga. coronakrisen, men bedömer inte att risken att följa planen är större än att avvakta.

Varken nationella eller internationella experter vet hur länge pandemin pågår, om det kommer nya vågor och hur Sverige då kan påverkas. Vi har fortlöpande kontakter med Otis som har meddelat att de kan fullfölja bytena enligt planen. Vi har därför beslutat att fortsätta enligt den planering som finns, dvs. att påbörja bytena i slutet av juli 2020. Om företag och/eller samhället påverkas på sätt vi idag inte kan förutse får vi göra nya bedömningar.

Det hissinformationsmöte som var planerat blev pga. rådande smittläge inställt. Om det går att genomföra ett möte längre fram har vi ambitionen att göra det. I dagsläget är det stor osäkerhet kring när pandemin klingar av och vi sköter därför informationen genom tidningen, hemsidan, föreningsmejlen, telefonmottagning varannan tisdag samt möjlighet att kontakta föreningens förvaltare via telefon och mejl. Den här sidan är också ett led i kommunikationen.

Mer information kommer successivt och även mer riktat till dem som bor i aktuella trappuppgångar när det närmar sig.