På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Nycklar och nyckelbrickor

Det finns olika sorters nycklar och brickor med olika funktioner. Nyckelfrågor (uppgradering, nybeställning etc.) hanteras av fastighetsskötaren, som träffas på expeditionen torsdagar kl. 17-18. Lås och nycklar till din lägenhetsdörr är ditt eget ansvar, någon huvudnyckel finns inte.


Vid lägenhetsöverlåtelse avprogrammeras den förre ägarens samtliga svarta brickor ca 14 dagar efter inflyttning. Den nye ägaren får nya svarta brickor i sitt brevinkast i samband med tillträdet och kan köpa den behörighet som önskas vid kontakt med fastighetsskötaren, se nedan.  

Svart nyckelbricka
Varje lägenhet får tre brickor som gäller till:

 

·       Entréer (samtliga)

·       Garage

·       Soprum

·       Tvättstugor (dörr och bokningssystem)

·       Bastuanläggningarna (även bokning av Familjebastun)

 

Nyckelbrickan kan uppgraderas så att den ger access till vissa faciliteter:

·       Hobbyrum – 300 kr

      ·       Motionsrum – 500 kr

Extra svart nyckelbricka kostar 100 kr/styck.

 

Röd nyckelbricka

För 200 kr kan varje lägenhet beställa två brickor som gäller till:

 

·       Föreningslokalen (dörr och bokningssystem)

      ·       Gästrummen (dörr och bokningssystem), ett eller två gästrum kan bokas.

 

Varje bokning debiteras sedan med 200 kr per dygn för nyttjande av föreningslokal eller gästrum. När du bokar gästrum eller föreningslokal måste du göra det med en röd bricka registrerad i ditt eget namn för att debiteringen inte ska krångla.

När du hämtar den röda nyckelbrickan undertecknar du ett särskilt hyresavtal, som gäller både föreningslokalen och gästrummen så länge din bricka är aktiv.

 

Du kan beställa ytterligare en eller två röda brickor om du vill boka tre eller fyra gästrum samtidigt. Du kan bara boka ett gästrum per bricka. Extra röd bricka kostar 200 kr/styck.

 

Batterinyckel

 Vanlig nyckel med svart tjock hållare gäller till:

       ·       Yttre förrådsdörren (vind och källare)

       ·       Cykelrum med entré från Övre Husargatan

       ·       El- och vitvaruåtervinningsrummet i garaget

 

Förkommen bricka eller nyckel
Om nyckeln inte fungerar kan batteriet behöva bytas. Detta kan du få hjälp med av fastighetsskötaren på expeditionen, alternativt vända dig till ett nyckelföretag som byter batterier.

 

Nyckel till barnvagnsrum
Det är en särskild nyckel till barnvagnsrummen. Den kostar 100 kr och kvitteras ut hos fastighetsskötaren på expeditionen.

 

Om någon bricka försvinner, meddela föreningsexpeditionen omgående, så att den snabbt kan göras obrukbar.

 

Beställningsblankett för nycklar och nyckelbrickor 

 

Blanketten skickas till föreningsmejlen (brf.slottsskogen@telia.com) eller läggs i föreningens brevinkast. Brickorna hämtas hos fastighetsskötaren 14 dagar efter beställning och då skrivs avtalet under.

 

Fastighetsskötaren har mottagning i föreningsexpeditionen varje torsdag kl. 17-18.

 

Kom-ihåg lista – vid avflyttning

- Återlämna samtliga röda brickor samt alla nycklar till föreningsexpeditionen, antingen vid fastighetsskötarens mottagning på torsdagar eller i ett kuvert i brevinkastet. Ange ditt namn och lägenhetsnummer.

 
- Lämna samtliga svarta brickor till den nye ägaren.

 

Kom-ihåg lista – vid inflyttning

- Beställ behörighet till dina svarta brickor om du vill använda hobby- eller motionsrum, och köp till röda brickor om du vill använda föreningslokal eller gästrum, genom att fylla i blankett enligt ovan.


- När du fått dina egna svarta brickor – lämna in förre ägarens svarta brickor på föreningsexpeditionen.