På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Renovera och bygga om

Viktigt att komma ihåg är att du äger nyttjanderätten av lägenheten och föreningen äger själva lägenheten. Det innebär bland annat att du måste fråga om lov innan du gör större förändringar. Det kan finnas kvar fonderade medel till inre underhåll av din lägenhet. Uppgift om eventuella fondmedel finns på din månadsavi.

Det är inte tillåtet att anlägga badrum eller toalett på annan plats än den befintliga, inte heller att ändra bärande betongväggar. Däremot lägger sig föreningen inte i dina färg- och materialval på ytskikten.

Låna borrhammare  - Ska du borra hål i betongväggarna finns det en kraftig borrhammare att låna på föreningsexpeditionen. Dels blir det snygga hål, dels går det snabbt och störningen begränsas för dina grannar. Lånar du den på en tisdag får du ha den tills på torsdag i samma vecka. Lånar du den på en torsdag ska den lämnas tillbaks på tisdagen därpå. Är expeditionen stängd den tisdagen är det torsdag som gäller.

Renoveringsansökan - Fyll i  blankett  "Ansökan om tillstånd vid renovering.." (finns längst ner på sidan) och lämna in den på föreningsexpeditionen. Räkna med att din ansökan tar fyra veckor att godkänna.  Se instruktioner för badrum respektive kök ("Förtydligande - badrumsrenovering", "Förtydligande kösrenovering") som också finns nedan.
För balkonginglasning finns en särskild sida: Speciell rutin för balkonginglasning

Föreningen har tekniska ritningar (som el, VA och ventilation) digitaliserade, vilket underlättar arbetet för den som ska göra jobbet och minskar risken för misstag vid borrning och kabeldragning. Kontakta förvaltaren mikael.hjornhede@hsb.se eller styrelsen via mejl brfslottsskogen@telia.com. Du kan också besöka expeditionen som har öppet jämna tisdagar kl 18.30 - 20, 
så skickar vi ritningen som pdf.

Om dina förändringar innefattar el och VA (tex kök och badrum) kommer Inspector att kontrollera att leverantören har alla certifikat. De kommer även att göra inspektioner före/under/efter jobbet. Du får i dessa fall också ett protokoll efteråt utan extra kostnad för dig. Styrelsen kontaktar Inspector när din ansökan godkänts.

 

Tider för störande arbeten Borrning och andra störande arbeten är endast tillåtna följande tider: vardagar kl 07-20, lördagar/dag före helgdag kl 10-18 och inte alls tillåtet söndagar/helgdagar. Stombilning är endast tillåten vardagar 12-16 och ska annonseras i hiss/entré.

 

Informera grannar och lokalhyresgäster som berörs (i din egen och närliggande trappuppgångar) senast två veckor innan renoveringen startar. Ange vilken dag och tid eventuell stombilning ska göras samt ge namn och telefonnummer till dig själv och/eller ansvarig arbetsledare. Mall för anslag i hissar och entréer får du av styrelsen när din ansökan godkänts.

Undersök även om vattnet måste stängas av även för grannar och lokalhyresgäster under vissa moment. Inspector eller hantverkaren kan svara på det.

 

Köksfläkt/spiskåpa  Önskar du installera ny köksfläkt är det enbart följande två alternativ som är godkända:

1. Befintlig kökskåpa byts mot en modernare kökskåpa. Detta är den optimala installationen.

Alla kåpor är godkända utan fläkt.

2. Önskar du en kåpa med fläkt måste den installeras med kolfilter och får EJ anslutas till byggnadens ventilationssystem. Befintlig kökskåpa kan bytas ut mot kolfilterfläkt för cirkulerande luft. När den befintliga kökskåpan byts ska ett korrekt frånluftsdon monteras och injusteras till ett grundflöde för att balansera tilluften i lägenheten. Vid detta val av systemlösning ska man tänka på att det inte finns någon möjlighet att forcera frånluftsventilationen "Utvädring". Dessutom är kolfilterkassetter ganska dyra i inköp.

Byggavfall Planera för hur du ska forsla bort byggavfallet, närmaste återvinningscentral finns i Högsbo Industriområde. Visst avfall kan även slängas i containern på gården. Förvara inte avfallet i trappuppgången, på gården eller på gatan.

 

Kom ihåg - det är du som gör avtal med dina hantverkare. Styrelsen ger inga rekommendationer och tar heller inget ansvar för den leverantör du valt. 

WC - om du är utan egen WC under en renovering finner du WC i pingisrummet, tvättstugorna på Linnégatan 74, Linnéplatsen 5 samt Övre Husargatan 29, i de tre bastuanläggningarna samt i motionsrummet.

 

En gedigen planering innan du börjar ändra lönar sig oftast!
 • Kontrollera var din ballofix sitter - här stänger du av vattnet till lägenheten!
  Kontrollera var din ballofix sitter - här stänger du av vattnet till lägenheten!
 • Inspector inspekterar badrum före-under-efter jobbet
  Inspector inspekterar badrum före-under-efter jobbet
 • Planera även för bygg avfallet - det ska bort! Inte belamra svale / gård / gata
  Planera även för bygg avfallet - det ska bort! Inte belamra svale / gård / gata
 • Planera renoveringen väl!
  Planera renoveringen väl!
 • Planera ditt färgval!
  Planera ditt färgval!
 • I Högsbo hittar du en återvinningscentral!
  I Högsbo hittar du en återvinningscentral!