IMD-el och moms

03 februari 2020

Man kan i olika medier läsa om en förändring av moms i samband med IMD-el - frågan har även rests till föreningens styrelse. Kortfattat kan man säga att ”det kommer inte att bli någon skillnad på priset ut mot oss medlemmar vid förändringarna.” Skillnaden är att pris och moms kommer att anges på ett annat sätt  - tillsammans blir det samma pris som betalas idag.

 

HSB  kommer snart att gå ut med information om det här till alla föreningar.