På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019

05 april 2019

Välkommen till ordinarie föreningsstämma 9 maj kl. 1830 - 2100 i lokaler på Psykologiska Instutitionen, Linnéplatsen (hörsalen). Enklare smörgås, kaffe/te serveras från 1800

 Kallelse med nedanstående dagordning samt ombudsfullmakt kommer även att delas ut i brevlådan - liksom inkomna motioner med styrelsens kommentarer/svar.

 Kallelse, dagorning och ombudsfullmakt kan även laddas ner här!

 

 

 Dagordning ordinarie föreningsstämma Brf Slottsskogen 2019

1.     föreningsstämmans öppnande

2.     val av stämmoordförande

3.     anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4.     godkännande av röstlängd

5.     fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

6.     godkännande av dagordning

7.     val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

8.     val av minst två rösträknare

9.     fråga om kallelse skett i behörig ordning

10.  genomgång av styrelsens årsredovisning

11.  genomgång av revisorernas berättelse

12.  beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

13.  beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

14.  beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

15.  beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 

16.  beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

17.  val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter

18.  presentation av HSB-ledamot

19.  beslut om antal revisorer och suppleant

20.  val av revisor/er och suppleant

21.  beslut om antal ledamöter i valberedningen

22.  val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

23.  val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

24.  av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

a.     Beslut om miljötillägg på elen

b.     Inkomna motioner

föreningsstämmans avslutande