Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Boendesociala tjänster - för ett tryggare boende

Det goda boendet måste alltid utvecklas och upprätthållas. Inte minst människor och grannar emellan. HSB Göteborg erbjuder därför Boendesociala tjänster - en social och personlig tjänst som gör livet lättare när grannsämjan hotas.
Boendesociala gruppen - för ett tryggare boende

 Kontakta oss

Varför Boendesociala tjänster? 

Få bostadsområden är helt problemfria. Störande grannar och andra sociala problem kan vara svåra, känsliga och tidsödande för föreningen att hantera på egen hand. Det är här Boendesociala gruppen kommer in i bilden. Ju tidigare hjälp sätts in när problem och störningar uppstår desto bättre resultat. Och i Boendesociala gruppens fall är hjälpen professionell, opartisk och erfaren.

Detta kan Boendesociala gruppen hjälpa din HSB-förening med*

Vi arbetar med medlemmar som:

  • har problem med sitt boende på grund av demens, psykisk eller fysisk sjukdom, missbruksproblem eller andra svårigheter
  • stör eller upplever störningar från andra grannar
  • har svårigheter att hantera sina månadsavgifter.

Våra olika arbetssätt innefattar:

  • hembesök och telefonsamtal
  • utredning och åtgärdsförslag vid störningar och klagomål
  • konflikthantering och medling
  • kontakter med anhöriga, sjukvård, myndigheter och andra resurser i samhället
  • råd och stöd vid obetalda månadsavgifter

*Boendesociala gruppen är en tjänst som enbart HSB-föreningar kan nyttja.

Kontakta oss om boendesociala tjänster

Vill du få kostnadsfri rådgivning eller offert på boendesociala tjänster eller någon annan tjänst inom fastighetsförvaltning? Fyll i vårt formulär så hör vi av oss. 

Få kostnadsfri rådgivning eller offert från HSB Göteborg

Vi är intresserade av: