Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Trygghetsanalys – öka tryggheten och förbättra trivseln

Många bostadsrättsföreningar har svårt att sortera och möta frågor relaterade till otrygghet. Med HSB Göteborgs analystjänst får styrelsen ett värdefullt verktyg och hjälp att sortera i prioriteringar och behov.
HSB Göteborg Trygghetsanalys

Kontakta oss

Våra fastighetsförvaltare erbjuder en heltäckande genomgång av bostadsrättsföreningens förutsättningar och nuläge. Genom analys och erfarenheter bidrar de sedan med förslag till konkreta åtgärder. Kontakta oss så berättar vi mer.

– Vi vet att trygghet är en viktig fråga för HSBs medlemmar och gagnar alla som jobbar i fastigheterna eller rör sig i området. En ökad trygghet är positivt för hela samhället, säger Ted Silverhagen, fastighetsförvaltare på HSB Göteborg.

Trygghetsanalysen bygger på fyra steg

  1. Kartläggning av bostadsrättsföreningens förutsättningar. Vi tittar på föreningens sammansättning och utmaningar, inventering av historiska trygghetsproblem och områdets förutsättningar genom brottsstatistik och kontakt med lokalpolis.
  2. Medlemsdialog. Med vårt medlemsmätningsverktyg undersöker vi hur medlemmarna i bostadsrättsföreningen upplever sin förening ur ett trygghetsperspektiv.
  3. Inventering av fastigheten. Våra experter går igenom föreningens fastighet.
  4. Faktainsamlingen analyseras och förslag till åtgärder tas fram. Trygghetsförvaltaren återkopplar och ger förslag indelade i små, medelstora och stora åtgärder.

Kontakta oss

Vill du få kostnadsfri rådgivning eller offert på trygghetsanalysen eller någon annan tjänst inom fastighetsförvaltning? Fyll i vårt formulär så hör vi av oss. 

Vill du veta mer om våra andra tjänster?

Teknisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning

Fastighetsförvaltare

Stambyte och relining

Juridisk rådgivning

Energioptimering och drift

Renovering och ombyggnad

Fastighetsskötare

Trädgårdsskötsel

Boendesociala tjänster

Hemsida för bostadsrättsföreningar

Fastighetsservice

Trygghetsanalys

 

Få kostnadsfri rådgivning eller offert från HSB Göteborg

Vi är intresserade av: