Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

En sund ekonomi bygger framtidens HSB

HSB drivs av medlemmarnas intressen, inte av att maximera vinsten. Tillsammans skapar vi framtidens boenden där trygghet står i centrum. Vår vinst återinvesteras i nya bostäder och att förvalta redan byggda. Det betyder att vi kan utveckla bostäder i hela landet, även på platser där få andra vill bygga men våra medlemmar vill bo.

För att kunna utveckla erbjudandet för medlemmarna, måste ekonomin vara sund och generera ett överskott – exempelvis för att kunna öka investeringarna i nyproduktionen och i IT- och tjänsteutveckling. Ett kontinuerligt lönsamhetsarbete pågår i verksamheterna för att säkerställa effektivitet och utvecklingskraft i HSB-organisationen.

 

HSB Finansstöd AB har tillstånd för betaltjänster och HSB Göteborg är anslutet som ombud

Betaltjänsten ingår som en del av tjänsten administrativ förvaltning. Betaltjänsten innebär i huvudsak att HSB Finansstöd, efter att ha mottagit en attesterad betalningsorder, exempelvis en faktura, genomför betalningar för kundens räkning med de medel som kunden håller tillgängliga hos något av HSB Finansstöds ombud enligt särskilt avtal. HSB Göteborg är ombud till HSB Finansstöd.

Om du som kund inte är nöjd med våra betaltjänster kan du lämna in klagomål. Ett klagomål ska i första hand lämnas till HSB Göteborg. Du kan lämna det muntligen genom att kontakta en brf-ekonom eller skriftligen genom att fylla i blanketten nedan och skicka in den till leverantorsreskontra.gbg@hsb.se

Förhandsinformation till kund
I förhandsinformation till kund kan du här läsa mer om vad som gäller för betaltjänstverksamheten.

Behandling av personuppgifter
Hur vi behandlar dina personuppgifter i betaltjänsterna och när du lämnar in ett klagomål kan du läsa mer om här.