På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Klimatavtalet är en del i vår långsiktiga klimatstrategi

Bostadssektorns påverkan på klimatet är större än du kanske tror. Den står faktiskt för närmare 35% av energiförbrukningen i Sverige. Därför vill vi, som etiskt ansvarstagande organisation, vara en aktiv förebild inom klimatfrågan i branschen och ligga i framkant vad gäller utvecklingen av en hållbar bostadssektor. Klimatavtalet är ett led i detta arbete och något som engagerar HSB Riksförbund, HSB-föreningar, bostadsrättsföreningar och medlemmar över hela Sverige.
Fotograf: Richard Hammarskiöld

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Samhällets energisystem ska gå från fossila, icke förnybara energikällor till förnybar energi. Med vår långsiktiga klimatstrategi vill vi gå före och sätta målen för HSBs – och bostadssektorns – framtida miljöprofil.

Målet är att vi vid vårt 100-årsjubileum 2023 rejält ska ha minskat vår klimatpåverkan (kgCO2e/Atemp)

  • HSBs ekonomiska föreningar och bolag ska ha minskat sina utsläpp med 75 procent från basåret 2008.
  • HSBs bostadsrättsföreningar ska ha minskat sina utsläpp med 40 procent från basår 2000. Delmålsår är 2012, 2016 och 2020.

Dessa mål och åtaganden återfinns i HSB Klimatavtal för föreningar och bolag, HSB Klimatavtal för bostadsrättsföreningar och HSB Klimatstrategi.

HSB Klimatavtal

Att klimatfrågan är viktig kan vi alla skriva under på. Och aldrig har det varit enklare att göra en insats – för klokare hushållning med resurserna och samtidigt spara pengar till föreningen. HSB erbjuder er all hjälp som behövs, från första dagen.

HSB och alla dess medlemmar kan spara pengar, minska boendekostnaden och förverkliga ambitionen om förnybara energikällor - samtidigt som vi bidrar i arbetet för minskad klimatpåverkan.

Detta erbjuder vi bostadsrättsföreningarna:

  1. Energieffektivisering. Med hjälp av HSBs drift- och energioptimeringstjänst får bostadsrättsföreningen hjälp att hitta de största möjligheterna till energieffektivisering - och möjligheterna att spara pengar
  2. Minskade boendekostnader. Minskade energikostnader för föreningen, kan ge minskade boendekostnader för den enskilde medlemmen.
  3. Utveckling av alternativa energikällor. Om vi inom HSB agerar stödjer vi utvecklingen av förnybara energikällor, alternativ som kan ge oss ännu bättre ekonomi i framtiden. På så sätt kan vi skapa förutsättningar för medlemmarna att äga sin egen energiproduktion.
  4. Oberoende från energibolagen. Med minskad energiförbrukning och användningen av alternativa energikällor minskar också vårt beroende av de stora energibolagen - vi ökar friheten att välja.

Vi hjälper er komma igång
HSB Klimatavtal möjliggör en helhetslösning som sträcker sig från underskriften av HSB Klimatavtal till konkreta åtgärder för att nå målen. HSB rymmer stor energikompetens med certifierade energiexperter. Dessa kommer att kunna vara bostadsrättsföreningarna behjälpliga i det fortsatta arbetet.

Tillsammans kan vi ta fram ett åtgärdspaket specifikt utformat för varje bostadsrättsförenings särskilda behov med allt från beräkning av koldioxidutsläppen idag till drift och energioptimering och förslag på åtgärder för att nå målsättningarna i klimatavtalet. Till detta kommer de goda erfarenheter som finns från de bostadsrättsföreningar som redan har gjort åtgärder och som vi alla kan lära av.

För mer information om HSB Klimatavtal, kontakta
Rickard Malm, affärsutvecklare Nyproduktion
Telefon: 010-442 21 70
E-post: rickard.malm@hsb.se